مشکل تامین غذا و مسکن برای نیمی از جمعیت ایران

ghorosneghiنصف جمعیت بالغ ایران در 12 ماه گذشته برای تامین غذا و مسکن مورد نیاز خود و خانواده خویش مشکل داشته است. بر اساس نظر سنجی موسسه گالوپ 50 درصد می گویند که در طول تمام روز نگران ، پریشان و غمگین هستند.

این گزارش افزوده، نصف کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند گفته اند:”در سال گذشته لحظاتی را تجربه کرده اند که از تامین غذا و مسکن مورد نیاز خانواده خویش عاجز بوده اند”.

%50 رقم بسیار بالایی بین 19 کشور خاورمیانه است در سال های 2012 و 2013 مورد بررسی موسسه گالوپ قرار گرفته اند .

سئوالاتی که موسسه نظرسنجی گالوپ از ایرانیان 15 سال به بالا پرسیده، عبارتند از: ”آیا مواقعی در 12 ماه گذشته بوده است که شما برای خرید غذای مورد نیاز خانواده خود مشکل داشته اید؟”

بنا بر این گزارش %46 در سال 2011 و %46 در سال 2012 و %50 در سال 2013 از ایرانیان که به این سئوال پاسخ آری دادند.

همچنین در پاسخ به این سئوال که ”آیا در 12 ماه گذشته برای تامین مسکن مورد نیاز خانواده مشکل داشته اید؟ ” %42 در سال 2011، %46 در سال 2012 و %50 در سال 2013 به این سئوال پاسخ آری دادند.

اکثر ایرانیان تاثیر تحریم هایی را که علیه برنامه اتمی رژیم ایران وضع شده اند و این برنامه در دو سال اخیر توسعه بیشتری نیز یافته، شخصا حس کرده اند.

برای مثال اتحادیه اروپا در سال 2011 تحریم نفتی علیه رژین ایران را به اجرا گذاشت که باعث از دست رفتن میلیاردها دلار درآمد برای خزانه ملی این کشور شد.

در سوم ماه ژوئن سال جاری، باراک اوباما نهمین دور تحریم ها علیه رژیم ایران را به اجرا گذاشت که این بار ریال، پول ملی ایران را هدف قرار داد و تمام اشخاص و یا کشورهایی که با استفاده از ریال با ایران معامله می کردند، مورد مجازات قرار می گرفتند. نتیجه این تحریم ها، تورم شدید، افت ارزش ریال در مقابل ارزهای بین المللی و بیکاری شدید در ایران بوده است.

تحقیقات موسسه گالوپ نشان می دهد که %34 نیروی آماده به کار ایران بیکار هستند. نصف جمعیت بالغ ایران اعتراف می کنند که تحریم ها به شکل وسیعی بر زندگی شخصی آنها اثر گذاشته و %34 دیگر جمعیت می گویند تحریم ها به نوعی بر زندگی آنها اثر گذاشته است.

این تحقیق نشان می دهد که ایرانیان به بهبود استانداردهای زندگی خود خوشبین نیستند.%34 جمعیتی که در سال 2012 گفتند که استاندارد زندگی آنها پایین آمده، %20 از سال 2011 بیشتر بودند.

نتیجه تحقیق گالوپ، وضعیت تغییرات روحی و احساسی ایرانیان را نیز نشان می دهد که از سال قبل بدتر شده است. در حال حاضر بیش از نصف جمعیت ایران می گویند در اکثر طول روز، %58 نگرانند، %54 غمگین هستند، % 54 عصبی هستند. این ارقام از سال 2011 به این سو افزایش چشمگیری درایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه داشته است.