مصاحبه یک کانون شورشی از تهران با روزنامه GP – ازجهان غرب میخواهم چشمان خودرا بازکند

مصاحبه یک کانون شورشی با روزنامه یوتوبوری پستن است تظاهرات و خشونت در خیابانهای ایران پس از مرگ مهسا امینی ۲۲ که بوسیله گشت ارشاد دستگیر و در بازداشت کشته شد مریم ۳۲ سله که در تهران پایتخت زندگی می کند از جهان غرب می خواهد که چشمان خود را باز کنند.

او می گوید:‌ من باید بگویم که جرم و جنایتی نیست که رژیم مرتکب آن نشده باشد.

تظاهرات بر علیه رژیم بعد از مرگ مهسا امینی ۲۲ ساله که به وسیله گشت ارشاد در تهران دستگیر شد و بعد در بازداشت جان خود را از دست داد ادامه دارد.

جرم ادعائی که او مرتکب شده بود، این بود که حجاب او مناسب نبود.

مقامات مسئول علت مرگ او را سکته قلبی اعلام کرده اند. همزمان شاهدان عینی گفته اند که مهسا هنگام دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

حال خیابانها از ایرانیان پر می شود که می خواهند گشت ارشاد و رژیم را سرنگون کنند. کسانی که آزادی و امنیت می خواهند. زنانی که روسری های خود می سوزانند و موهایشان را کوتاه می کنند. همزمان رژیم با شدت با مردم خود (هموطنان خود)‌ مقابله می کند و از ماشینهای آبپاش، گلوله های پلاستیکی و گلوله های جنگی استفاده می کند. بر أساس گزارش تلویزیون ایران ۲۰ کشته شده اند. اما سازمانهای بین المللی می گویند تعداد کشته شدگان بسیار بیشتر است.

مریم ۳۲ ساله هم اکنون در تهران زندگی می کند. او عضو کانونی است که از گروه مخالف ایرانی مجاهدین خلق حمایت می کند. او با اظهار تاسف از آنچه اتفاق افتاده حرفهایش را شروع می کند و به کسانی که در خیابانها هستند درود می فرستد.

هیچ رحمی در آنان نیست

وقتی او شعارها را می شنود إحساس عجیبی او را فرا می گیرد. او خوشحال و مغرور می شود که جوانان به وارد این کار شده اند.

مریم می گوید:

آنان می دانند که چه می خواهند و همچنین می دانند که چه نمی خواهند. شجاعت بی نظیری موج در بین آنان موج می زند. از همه اقشار اجتماعی در بین مردم وجود دارد. اما اکثریت را جوانان تشکیل می دهند.

تصاویر از ایران می گویند که خیابانهای ایران می سوزند. چگونه عکسهای مهسا را با خود حمل می کنند و چگونه پلیس سعی بر سرکوب کسانی دارد که شعار می دهند. خشونتی که رژیم اعمال می کند شبیه هیچ چیز نیست. مریم چنین می گوید.

اینترنت و شبکه های اجتماعی در نقاطی از کشور بسته شده اند و اینکه با شاهدی چون مریم صحبت کرد بسیار سخت است. اما جهان غرب باید این خشونت وتجاوز به حقوق مردم ایران را زیر نظر داشته باشد.

مریم می گوید:

آنان ما را کتاک می زنند، مسلح هستند و از فاصله نزدیک تیراندازی می کنند. هیچ رحمی ندارند. آنان زخمی های ما را با خود می برند، اما نه به بیمارستان ! هیجکس نمی داند که آنان را به کجا می برند. باید بگویم که هیچ و حشیگری و جنایتی نیست که آنان مرتکب نشوند.

آزادی و امنیت چیزی است که مردم ایران خواستار آن هستند ، مریم می گوید. شیوه رژیم را در پلیس گشت ارشاد که مهسا امینی را دستگیر کرد، می شود دید که مردم دو چیز نباید داشته باشند.

مریم چنین توضیح می دهد:

گشت ارشاد به دنبال ایحاد ترس و سرکوب است. آنان می خواهند به مردم القا کنند که آنان همه را کنترل می کنند و همه تحت نظر آنان هستند.

جهان نباید بی تفاوت باشد

محدودیتهائي که رژیم در جامعه اعمال می کند از این قرار است. مریم در این مورد چنین می گوید:

اینکه تعیین کنند که مردم چه پوششی داشته باشند. این محدودیت ها بیشتر در مورد زنان و دختران اعمال می شود. زنان را مجبور به پوشیدن لباسهای تیره و یا چادر می کنند. جلو دانشجویان دانشگاه را برای کنترل می گیرند. جوانان نمی توانند شادی داشته باشند و یا تفریح کنند.

اما امید برای تغییر وجود دارد.

من همبستگی بی نظیری بین مردم می بینم. گرما و اتحادی که بین مردم وجود دارد نوید فردای ایران است.

ایرانی آزاد و بدون حکومتی دیکتاتوری. ایرانی که زنان و مردان برابر و مساوی باشند. همه اقلیت های قومی و مذهبی ارزشی برابر داشته باشند. آرزوی من زندگی در ایرانی آزاد است.

مریم و همراهان او از غرب می خواهند که از مبارزه آنان حمایت کنند

چه چیزی مهم تر از ارتکاب جنایت علیه بشریت است که در ایران اتفاق می افتد. غرب باید بداند که آنان نمی توانند بی تفاوت باشند. این بی تفاوتی تهدید بر علیه امنیت جهانی است. آنان به راحتی به افراد معمولی که به دنبال احقاق حق خود هستند شلیک می کنند، چه اتفاقی می افتد که به بمب اتم مسلح شوند؟

او ادامه می دهد:

این مهم است که دنیای غرب کنار مردم ایران بیایستند. نه تنها در حرف . وقتی که از رژیم حمایت می کنید و به آنان میدان می دهید، به آنان تریبون می دهید در حقیقت از قاتلین حمایت می کنید و باعث می شود که تعداد کشته شدگان در خیابانهای ایران بیشتر شود.