مصر ایران را به خاطر دخالت در امور این کشور را محکوم کرد

مصر ایران را به خاطرانچه که “دخالت های غیر قابل قبول” رژیم اخوندها در امور داخلی این کشور نامید محکوم کرد.

بر اساس گزارش رویترز،وزیر خارجه مصر روز پنج شنبه 20 تیر در فیس بوک خود نوشت ایران با پروسه های دموکراتیکی که در مصر میگذرد بیگانه است و اطلاعاتی ندارد.

ایران در اوایل هفته در مورد برکناری مرسی توسط نظامیان این کشور ابراز نگرانی کرده بود و خواسته بود که مرسی مجددا به قدرت برگردد.

روابط ایران و مصر پس از انقلاب اسالمی در دهه 50 به دلیل پناه دادن این کشور به شاه به تیرگی گرائیده بود ولی پس از روی کار امدن مرسی در سال 1391 حال بهبود بود.

احمدی نژاد اولین مقام ایرانی پس از سه دهه بود که در ماه فوریه به مصر سفر کرده بود.