مصطفی قره اوغلانی- تأملی بر موضعگیری دژخیمان رژیم در رابطه با کانون استراتژیکی نبرد ـ اشرف

Mostafa Kharoglanبا این موضعگیریهای دشمن ضد بشر که به نقش و موقعیت و “اهمیت راهبردی اشرف ” نه تنها در رابطه با کشورمان بلکه در رابطه با منطقه اذعان و اعتراف دارند و دقیقأ به دلیل همین ترس و رعشه های سرنگونی و کابوس شبانه روزی سرنگونی دست به این جنایت هولناک و ضد بشری یازید تا شاید در تحولات منطقه و ایران گریزگاهی از سرنگونی داشته باشند ولی به قطع و یقین و به گواه دوران دهساله پایداری و ایستادگی پر شکوه مجاهدان اشرفی و ماندگاری اشرف پایدار، تا همین الان، اوضاع از هر طرفی که بچرخد برنده و پیروز این نبرد پر شکوه خلق و انقلاب و اشرفیان قهرمان بوده و می باشد و همانطور که رهبر عزیز و بی نظیر مان ــ مسعود ــ در قبل از حمله ائتلاف غربیها و اشغال عراق گفتند و تأکید کردند که « علیرغم تمام فراز و نشیبها که در عراق در پیش رو است راه حل استراتژیک ، ماندن در عراق و پافشاری بر استراتژی ارتش آزادیبخش بوده و میباشد …(نقل به مضمون) » .

امروز با گذشت این سالیان بوضوح حقانیت و درستی این استراتژی عین آفتاب تموز اثبات شده میباشد و دشمن بعد از تمرکز دهساله و بکار بستن انواع توطئه ها و دسیسه ها و معاملات و سرکوبی ها به صریح ترین صورت ممکن و با بیانات مختلف تهدید اصلی خودش را اعلام میدارد ( بود و نبود و معادله حاکم فیمابین رژیم و مجاهدین ). و هر کس و نیرو و جریانی که عاجز از درک و فهم این ضرورت و استراتژی بود و نتوانست و (یا توان و صلاحیت همراهی با این استراتژی انقلابی و بن بست شکن را نداشتند ) یا نخواست بهای وفا ی به عهد و پیمان و ایستادگی بر اصول مبارزاتی و انقلابی را بپردازد، در صحنه مبارزاتی به منتهی الیه راست و تسلیم طلبی و سازش و ذلت وخیانت کشیده شدند وعبرت تاریخ شدند و در پروسه وعمل اجتماعی و مبارزاتی به دلیل ضدیت با مجاهدین و ماهیت و عمکرد ضد انقلابی و اپورتونیستی و بورژوایی خودشان به زائده های دشمن ضد بشری تبدیل شدند و به همکاری و اتحاد عمل با جنایتکاران کشیده شدند و به جاده صاف کن های رژیم ضد بشری تبدیل شدند و طاق بالنعل منویات دشمن ضد بشری را در رابطه مقاومت انقلابی و رهبری پاکباز و استراتژی انقلابی و ارتش آزادیبخش و آلترناتیو بی بدیل و انقلابی را پیش بردند و در عمل ،علیرغم هر ادعا و پوش و محملی به متحدان عینی وعملی دشمن جنایتکار در حمله و هجوم و شیطان سازی و جنگ روانی بر علیه دشمن اصلی رژیم ــ یعنی مجاهدین خلق و رهبری پاکباز و الترناتیو انقلابی و ارتش آزادی ــ شدند و در این پروسه دچار سقوط آزاد اخلاقی و سیاسی گشتند و حتی در اوج جنایت هولناک ضد بشری وقتل عام پیشتازان خلق در اشرف پایدار و خونین ، طلبکار خون مجاهدین از خود مجاهدین و رهبری پاکباز و فداکار و بن بست شکن شدند!! و تا توانستند به تخطئه و لجن پراکنی پرداختند و راه حل تسلیم و وادادگی و بریدگی و ترک صحنه جنگ را اشاعه دادند ــ دقیقأ همان خط وخطوطی که رژیم در طی این سالیان با سرکوب و توطئه و محاصره و دشنه وتبر وزرهپوش و رگبار و جنگ روانی و سیاسی بلاوقفه و با حداکثر بسیج نیرو در داخل و خارج و… بدنبالش بوده و میباشد ــ این دم و دنبالچه های آخوندی ( ایرج مزدور و رذل ، ایرج شکری مزدور و خبیث ، اسماعیل یغمایی خائن و خود فروخته ، مهناز قزلو عا طفه اقبال و یک دوجین خودفروخته دیگر …..) اینقدر وقیح و دریده وسفله هستند که خونخواهی این شهدای والامقام و مظلوم را نیز از مجاهدین میکنند !! ــ البته با پوش و سس مخالف رژیم !! ــ این گونه موضعگیری ها بی هیچ تردیدی و کاملأ آگاهانه فرو کردن هر چه بیشتر دشنه وخنجر دشمن بر تن مجروح میباشد و بعبارت دقیق تر تمام کش کردن همان مجروح و زخمی است که توسط دژخیمان در قتل عام و جنایت بی سابقه و ضد بشری صورت گرفته است .با قاطعانه ترین صورت این گونه دودوزه بازی ها ی دجالگرانه را محکوم میکنم و اعلام میدارم که شمایان همان آخوندها و پاسدارن خارج کشوری رجالگان رژیم منفور و وزارت اطلاعات و ولایت فقیه هستید که مستقیم وغیر مستقیم دست در خون دارید .لعنت ونفرین ابدی خلق و تاریخ بر شما گزمه گان سیاسی آخوندی که تیر و تبر ودشنه دژخیمان را بلاوقفه بر علیه رشیدترین و آگاهترین و فداکارترین فززندان و پیشتازان خلق تیز کرده و مقدمات سیاسی و روانی این جنایتها را فراهم کرده و می کنید. تف ولعنت بر شما اضداد مجاهدین که اینچنین با دنائت و شناعت و وقاحت خاصه تان که از آخوندها دارید ، بر مجاهدین میتازید و درونمایه کثیفتان را به ضد انسانی ترین وجه و با حقد و کینه حیوانی و آخوندی نثار مجاهدین پاکباز میکنید . زنده باد ارتش آزادی بخش ملی . مرگ بر رژیم جهل و جنایت ولایت فقیه ــ زنده باد رجوی ـــ مرگ بر خامنه ای