مطبوعات کانادایی و به تمسخر گرفتن نمایش انتخاباتی رژیم

همزمان با تشدید موضع قاطع دولت کانادا علیه رژیم ایران، رسانه ها و مطبوعات کانادایی نیز به تمسخر نمایش انتخاباتی رژیم پرداختند.

به گزارش «گلوب اند میل» مطلبی را با عنوان «کانادا به مخالفان رژیم ایران اجازه سازمان یافتن می دهد» منتشر کرده و در آن، ادعا می کند که در آستانه انتخابات رژیم ایران و به واسطه رد صلاحیت های صورت گرفته از سوی شورای نگهبان، نشانه هایی از گسیختگی میان حتی وفاداران به نظام نیز به وجود آمده و این، فرصتی است که دولت کانادا نباید از دست بدهد.

به اعتقاد این روزنامه، با توجه به نقشی که ابزارهای ارتباطی در تحولات سال های اخیر جهان عرب ایفا کردند، آمریکا و کانادا به درستی بخش های اقتصادی رژیم  ایران را هدف تحریم قرار داده و در مقابل، تحریم ها را از بخش های ارتباطی و اطلاع رسانی برداشته اند.

بر این اساس، این روزنامه اقدام کانادا در وضع تحریم های شدید علیه رژیم ایران و تصمیم دولت آمریکا در برداشتن تحریم های لوازم ارتباطی را هم راستا و هماهنگ با هم و در جهت یک هدف مشترک می داند.

«تورنتو استار»، دیگر روزنامه کانادایی نیز با انتشار مطلبی، انتخابات رژیم ایران را  زیر سوال برده است.

این روزنامه با لحنی تمسخرآمیز می نویسد: «نسبت انتخابات رژیم ایران به دموکراسی، مانند نسبت عصاره میوه به آب پرتقال طبیعی است؛ هرچند مشابه به نظر می رسد، اما فاقد آن عناصر و محتویات سالم است».

این روزنامه سپس اقدام به زیر سوال بردن تصمیمات شورای نگهبان در تأیید صلاحیت نامزدها کرده و می نویسد: «این انتخابات، مربوط به امید و تغییر نیست؛ بلکه صبر و انتظار است».

تورنتو استار همچنین ضمن اشاره به تحولات سال های اخیر کشورهای عربی، به بررسی احتمال تکرار این وقایع در ایران و یا شکل گیری یک به اصطلاح «بهار ایرانی» می پردازد.