معرفی ترکیب دولت جدید سوئد

استفان لوون رهبر حزب سوسیال دموکرات، که از طرف رییس پارلمان سوئد به عنوان نخست وزیر اینده این کشور،ماموریت یافته که دولت آینده سوئد را تشکیل دهد، امروز ظهر ساعت ١٢ در یک کنفرانس خبری، ترکیب دولت اینده را متشکل از حزب سوسیالدموکراتها و سبزها معرفی کرد.

Stefan Löfven ( نخست وزیر)

Kristina Persson (مسائل استراتژیک و همکاری کشورهای شمالی، نوردیک)
Morgan Johansson (دادگستری و مهاجرت)
Anders Ygeman (وزیر کشور)
Margot Wallström (وزیر خارجه)
Isabella Lövin (کمکهای بلاعوض)
Peter Hultqvist (دفاع)
Annika Strandhäll (امور اجتماعی)
Gabriel Wikström (بهداشت و درمان)
Åsa Regnér (خردسالان، سالمندان و برابری)
Magdalena Andersson ( اقتصاد)
Per Bolund (بازار، مصرف و معاون وزیر اقتصاد)
Ardalan Shekarabi (عمران)
Gustav Fridolin (اموزش و پرورش)
Aida Hadzialic (دبیرستان و ارتقاء دانش)
Helène Hellmark Knutsson( اموزش عالی و تحقیقات)
Åsa Romson (اب و هوا محیط زیست)
Ibrahim Baylan (انرژی)
Mikael Damberg ( صنایع و نواوری)
Närings- och innovationsminister
Mehmet Kaplan (مسکن)
Anna Johansson (زیربنا و راه وترابری)
Sven-Erik Bucht( امور روستاها)
Alice Bah Kuhnke ( فرهنگو دمو.کراتی)

Ylva Johansson(کار)