مــراسـم اخـتـتامـيـه‌ دوره‌ آمـوزش سیاسی و نظـامى در اردوگـاه‌ سـازمان خـه‌بـات

روز پنجشنبه‌ ٢٢ فروردين ماه‌ ١٣٩٢ مراسم اختتاميه‌ اموزش سياسی و نظامى جمعى از پيشمرگان تازه‌ ملحق شده‌ به‌ صفوف سازمان خه‌بات برگزار گرديد. برنامه‌ها با دقيقه‌اى سكوت براى روان پاك شهدا و سرود من كوردم اغاز گرديد. سپس اقاى على بهرامى مسئول كميسيون سياسی نظامى و عضو كميته‌ مركزى سازمان خه‌بات به‌ همين مناسبت سخنانى ايراد نمودند.

سازمان خبات کردستان

ايشان طى سخنانشان ضمن اشاره‌ به‌ وظيفه مهم مبارزه‌ گفت: ما در شرايط بسيار حساسى قرار داريم كه‌ امادگى نيروى پيشمرگه‌ در هر دو بعد نظامى و سياسی را مى طلبد. اقاى به‌هرامى در ادامه‌ سخنانش گفت ، سنگر سازمان خه‌بات سنگرى مناسب و سالم براى فرزندان كوردى است كه‌ خواستار اداى دين خود به‌ خاك و ميهن و پيوستن به‌ نيروى پيشمرگ هستند. ايشان در ادامه‌ سخنانش به‌ وضعيت سياسی و اقتصادى كنونى حاكميت اخوندى پرداخت و توضيحاتى روشنگرانه‌ در رابطه با بحرانهاى يكى پس از ديگرى حاكميت ارائه‌ دادند و بر پايه‌ همين توضيحات افق پيش روى مبارزين راه‌ ازادى را بسيار روشن دانستند. همچنين امادگى مردم و نيروهاى انقلابی كوردستان را براى مراحل نوين اتى ياداور گشتند.

در ادامه‌ سخنان اقاى على بهرامى مسئول كميسيون سياسی نظامى سازمان خه‌بات يكى از رفقاى تازه‌ ملحق شده‌ به‌ صفوف سازمان به‌ نيابت از همه‌ پيشمرگان جديد پيامى تقديم نمود كه‌ در ان از همه‌ اموزگاران دوره‌ تشكر و قدردانى نموده‌ بودند.
پس از اين بخش از برنامه‌ها سلاح شرف و پيشمرگه‌اى توسط اقاى على بهرامى و خانم شيلان محمدى مسئول كميته‌ زنان و عضو كميته‌ مركزى سازمان خه‌بات بر اعضاى تازه‌ ملحق شده‌ توزيع گشت و بدين شيوه‌ مراسم به‌ پايان رسيد.