مقام ارشد روسیه: برای همیشه در خرسون جنوب اوکراین خواهیم ماند

یر شورای عمومی حزب روسیه متحد پس از دیدار با رئیس اداره منطقه «خرسون» در جنوب اوکراین اعلام کرد که روسیه آمده است تا برای همیشه در این منطقه بماند. 

به نقل از ریانووستی، یک مقام ارشد روسیه اعلام کرد که این کشور برای همیشه در جنوب اوکراین خواهد ماند.

«آندری تورچاک» دبیر شورای عمومی حزب روسیه متحد در این باره گفت: روسیه برای همیشه اینجاست. نباید در آن شک کرد. بازگشتی به گذشته وجود نخواهد داشت. ما با هم زندگی خواهیم کرد، این منطقه را که غنی از میراث تاریخی و از مردمی است که در اینجا زندگی می‌کنند، توسعه خواهیم داد.

وی همچنین با اشاره به اینکه حزب روسیه متحد یک مرکز بشردوستانه در خرسون ایجاد خواهد کرد، گفت: ما وظایف اولویت دار را برای دوره تابستان مورد بحث قرار دادیم. این مسئله در مورد اقتصاد ملی، و آمادگی برای دوره پاییز و زمستان، و ایجاد تدارکات برای حمل و نقل غلات و محصولات کشاورزی، که منطقه خرسون همیشه به آن مشهور بوده است، صدق می‌کند.

ما کمک خواهیم کرد، همانطور که به جمهوری‌های مردمی دونتسک و لوهانسک کمک می‌کنیم. در آینده نزدیک داوطلبان حزب روسیه متحد به اینجا خواهند آمد.مهر