مقاومت ايران جامعه جهاني و ارگانهاي ذيربط بين المللي را به حمايت از پناهجويان ايراني فرا مي‌خواند


shora

 

به دنبال حادثه دردناك قايق حامل پناهجويان در سواحل اندونزي مقاومت ايران جامعه جهاني و ارگانهاي ذيربط بين المللي را به حمايت از پناهجويان ايراني فرا مي‌خواند

مقاومت ايران به دنبال حادثه دردناك غرق شدن يك قایق حامل پناهجویان که قصد پناهندگی در استرالیا از طریق عبور از اندونزی را داشتند، توجه جامعه جهاني و ارگانهاي ذيربط بين المللي و كشورهاي مختلف جهان را به پذيرش و حمايت از پناهجويان ايراني، كساني كه از جهنم اعدام و مرگ و شكنجه رژيم آخوندي گريخته اند، فرا مي‌خواند.

گفته مي‌شود بخش زيادي از مسافران اين قايق ايراني، عراقي و سوري بوده اند. مقاومت ايران ضمن ابراز تسليت به خانواده هاي قربانيان اين فاجعه، از دولتهاي اندونزي و استراليا خواستار رسيدگي فوري به نجات يافتگان و به‌رسميت شناختن حق پناهندگي و استانداردهاي پناهندگي و حقوق بشري در مورد آنهاست.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

2مرداد1392 (24ژوييه2013)