مقاومت ایران اقدامات تروریستی آخوندها علیه کومله را قویاً محکوم می‌کند

مقاومت ایران اقدامات تروریستی آخوندها علیه کومله را قویاً محکوم می‌کند
و شورای امنیت ملل‌متحد را به رسیدگی به تروریسم افسارگسیخته فاشیسم دینی حاکم بر ایران فرا می‌خواند

حزب کومله کردستان ایران اعلام کرد که جمعه شب۱۶مرداد، رژیم آخوندی در یک اقدام تروریستی «با همکاری یکی از اعضای نفوذی خود در صفوف کومله، چهار بمب بزرگ که دهها کیلو مواد منفجره در آن به کار رفته بود، را در یکی از ارگانهای کومله» کار گذاشته بود. کومله همچنین اعلام کرد رژیم ایران در یک اقدام تروریستی دیگر در بامداد 17مرداد درصدد ترور دبیر هیأت اجرایی این حزب برآمد. خوشبختانه هر دو اقدام جنایتکارانه تروریستی خنثی شد و به کسی آسیبی نرسید.
مقاومت ایران این اقدامهای جنایتکارانه تروریستی را که نقض آشکار قوانین و معاهدات بین‌المللی است قویاً محکوم می‌کند و از دولت و مقامات اقلیم کردستان عراق می‌خواهد دست‌اندرکاران را شناسایی و مجازات نموده و اجازه ندهند عوامل رژیم ایران به چنین جنایتهایی علیه پناهندگان و مخالفان ایرانی مبادرت کنند.
مقاومت ایران همچنین شورای امنیت ملل‌متحد را به رسیدگی به تروریسم افسارگسیخته فاشیسم دینی حاکم بر ایران و سلسله جنایات آن علیه مخالفان و پناهندگان ایرانی فرا می‌خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
20مرداد 1394 (11 اوت 2015)