تروردکترآلخوویدال کوادراس درمادرید

بعدازظهر امروز دکتر آلخو ویدال کوادراس رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت و نایب‌رئیس پارلمان اروپا (۱۹۹۹-۲۰۱۴) در مادرید هدف یک سوء قصد تروریستی قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. تروریستها که سوار بر یک موتورسیکلت بودند او را از روبه‌رو هدف گلوله قرار دادند.. 

خانم مریم رجوی رئیس جمهورشورای ملی مقاومت ایران این جنایت تروریستی را قویا محکوم کردند و ضمن آرزوی بهبود هر چه سریع‌تر آقای ویدال کوادراس و همبستگی عمیق با خانواده وی، خواهان پیگرد عاملان و آمران این جنایت تروریستی و مجازات آن‌ها می‌باشند.خانم مریم رجوی افزودند: واضح است که از دید مقاومت ایران، مظنون و متهم اول فاشیسم دینی حاکم بر ایران است که دکتر ویدال کوادراس بخش مهمی از زندگی خود را وقف مبارزه با آن کرده است.

دکتر آلخو ویدال کوادراس سیاستمدار برجسته وسرشناس اسپانیایی رئیس سابق حزب مردم در کاتالانیا که به مدت ۱۵سال نایب‌ رئیس پارلمان اروپا بود، طی ربع قرن گذشته همواره از مقاومت مردم ایران برای آزادی و حقوق‌بشر حمایت کرده است. او نقش کلیدی وفراموش نشدنی در خارج کردن نام مجاهدین از لیست تروریستی وحفاظت از مجاهدان در اشرف و انتقال امن و دستجمعی آنها به خارج از عراق ایفا کرد.

دشمنی هیستری رژیم آخوندی با آلخو ویدال کوادراس بسیار شناخته شده است واز اولین کسانی است که رژیم او را در لیست تروریستی خود قرار داد. از دید مقاومت ایران، مظنون ومتهم اول فاشیسم دینی حاکم بر ایران است که دکتر ویدال کوادراس بخش مهمی از زندگی خود را وقف مبارزه با آن کرده است.  

مقاومت ایران جنایت تروریستی علیه دکترویدال کوادراس را محکوم کرده و خواهان تحقیقات همه جانبه است .