ممانعت از اعزام زندانی سیاسی هانی یازرلو به بیمارستان

Haniyazerloماموران امنیتی از اعزام هانی یازرلو، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین و از اقوام مجاهدین اشرف، به بیمارسنان ممانعت به عمل آوردند.
بنا به  گزارشگرات واصله، دکتر هانی یازرلو، زندانی سیاسی بند ۳۵۰ که به بیماری قلبی مبتلا است روز شنبه به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان، از اعزام به بیمارستان محروم شد.

آقای یازرلو در اردی‌بهشت ماه سال ۹۱ به اتهام “تبلیغ علیه  رژیم آخوندی” و “اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور” در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه ضد انقلاب آخوندی  به ۱ حبس تعزیری و ۱۵ سال تبعید به ایرانشهر محکوم شده بود که این حکم در شعبه‌ی ۳۶ دادگاه تجدید نظر  به ۱ سال زندان در مشهد و ۱۵ سال نفی بلد به این شهر، تغییر پیدا کرد.
گفتنی است وی که در شرایط نامناسب جسمی به سر می‌برد، در اواخر اردی‌بهشت ماه سال جاری از سوی ماموران بازداشت و برای اجرای حکم به بند ۳۵۰ زندان اوین تحویل داده شد.

این فعال سیاسی طی ۵ دهه‌ی اخیر ۵ بار بازداشت شده که ۲ بار آن مربوط به پیش از انقلاب بوده است.