منابع عربی: نخست وزير مصر استعفا کرد

heshamشبکه تلویزیونی العربیه، لحظاتی پیش در خبر فوری گزارش داد: هشام قندیل نخست وزیر مصر استعفای خود را به محمد مرسی رئیس جمهور این کشور تقدیم کرد.

پیش از این یازده وزیر کابینه مصر، دو سخنگوی ریاست جمهوری، مشاور نظامی رئیس جمهور، شماری از استانداران و اعضای مجلس مشورتی این کشور و نیز علاء الحدیدی سخنگوی نخست وزیری مصر استعفای خود را اعلام کرده بودند.