منوچهر مرعشی – به دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران فرصت ندهیم

manoochehrmarashi دریغا ایران با آن سابقه تاریخی و با این موقعیت ممتاز که در چنگال ارتجاع باشد.همگی همت کنیم و این بانوی شرقی را براهانیم

 ارتجاع و استعمار فقر وجهل استثمار و سود پرستی همواره لازم و ملزوم همجنس و همنشین هم ریشه و یار ومدد کار یکدیگر بوده وهستند.  نباید چشم امید به هیچکدام بست اینان در پی سهم خود از ادامه وضع موجودند

ریشه کن کردن پدیده ریشه دار ارتجاع مذهبی  ضد انسانی در کشور و در منطفه ما اساسا بعهد خودمان است اگر چه باید با هوشیاری و شجاعت ضمن پایداری بر اصول از هر گونه تضاد و وشکاف و فرصتی در مسیرراه بهره برد اما همواره باید بیاد داشت که مبنای پیش برد این مهم کار خودمان است

نظام واپسگرای فقاهتی سالهاست که به بن بست همه جانبه رسیده است امروز اما ضعف و وحشت خود را بزبان مذاکره مستقیم و آشکار در ژنو با آنانی که دیروز شیطانشان می خواند بیان می کند

ارتجاع بیچاره در ضعیف ترین نقطه خود زبونانه در برابرقدرت مندان نظم نوین جهانی زانو زده و برای نجات خود التماس می کند

مماشات گران بزدل وسودپرست وپراگماتیستی که جهان بینیشان فراتر از نوک دماغ منافع آنی  و قابل لمس فراتر نمی رود نیز همچنان با رژیم در حال سازش و چانه زنی بر سر خواست خود هستند

البته هر گونه عقب نشینی نظام به هر دلیل و به هر اندازه و در هر زمینه ای نهایتا به سود مردم و راه گشا خواهد بود

بدون تردید عملکرد وماهیت رژیم ازیک طرف واز طرف دیگر مقاومت و مردم ایران طی چند دهه گذشته بوده و هست که ولایت فقیه را به چنین نقطه ای رسانده و عامل تعیین کننده تحولات پبش رو نیز همین عوام

درونی خواهند بود

ما می توانیم و باید غده چرکین پدیده ارتجاع مذهبی را از پیکر جامعه و تاریخ خود جراحی و ریشه کن کنیم و بنظر من هیچ گاه در طول تاریخ فرصت برای ما تا این حد مهیا نبوده است

ما حاکمیت بنام دین و مذهب و تقدس و…را در قامت ولی فقیه با پوست وگوشت واسخوان تجربه کرده و با این دیو پنهان در پرده تقدس چنگ در چنگ شده ایم و تجربه سنگین و خونین و کم نظیری را از سر گذرانده ایم این تجربه چراغی در دست ماست بسمت جدایی دین و هر گونه مذهب و تقدس از حاکمیت و و در مقابل قرار دادن حقوق نشر نه عنوان پاهه حاکمیت  آینده و امروز اما رژیم در محاصره بحرانهای خود ساخته و در ترس از قیام های مردمی و مقاومت سازمان یافته بر خود می لرزد و به همین دلایل به اجبار تن به مذاکره  و عقب نشینی در همین را داده است.  بر ماست که این فرصت بی نظیر رها شدن همه جانبه از ارتجاع مذهبی را از دست ندهیم مرعوب عربده ها ومسحور مکر او و شرکای جهانیش نشویم

  عقب نشینی هر چه بیشتر و نهایتا تغییر این نظام و وادار کردن جامعه جهانی به همراهی با مردم و خواسته های دمکراتیک و انسانی  مردم ایران بجای همراهی با دیکتاتوری مذهبی به همت و عمل و نبرد ما بر می گردد وگرنه هیچ چیز خود بخودی  بخصوص در زمینه اجتماعی و مبارزاتی و انسانی به نفع ما پیش نمی رود

وقتاست تا دیر نشده است بیاری خود و وطن و منطقه و جهان امروز برخیزم  دست استعمارگران را کوتاه و خانه را از لوس وجود جهل و جنایت و غارت وپلیدی ارتجاع مذهبی پاک کنیم

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: