موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران: ایران در بهمن ماه امسال، ۵۹۸ بار لرزید!!!

بر اساس آمار شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران در بهمن ماه ۱۴۰۰، ۵۹۸ بار لرزید.به گزارش ایسنا، شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ تعداد ۵۹۸ زمین‌لرزه را ثبت کردند.

این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند. در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ تعداد ۷ زمین‌لرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آن‌ها در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ با بزرگی ۶.۴ در مقیاس امواج درونی زمین حوالی کازرون استان فارس رخ داده‌است.


از لحاظ آماری ۵۴۱ زمین‌لرزه با بزرگی کوچک‌تر از ۳، تعداد ۵۰ زمین‌لرزه با بزرگی بین ۳و۴، تعداد ۷ زمین‌لرزه با بزرگی بین ۴ و ۵ بوده‌است. از این تعداد، استان خراسان رضوی با ۷۰ زمین‌لرزه ثبت شده بالاترین تعداد زمین‌لرزه را در کشور داشته است و پس از آن استان‌های اصفهان با ۶۳ و اردبیل با ۴۱ زمین‌لرزه قرار دارند.مرکز لرزه‌نگاری کشوری در بهمن‌ماه امسال تعداد ۱۷ زمین‌لرزه در استان تهران ثبت کرد که بزرگترین آنها حوالی رودهن با بزرگی ۶.۳ بوده‌ است. بهار نیوز