موگابه و قرارداد سری فروش اورانیوم به رژیم ایران

زیمبابوه طی قراردادی سری موافقت کرده است که اورانیوم ماده خام مورد نیاز برای تولید بمب اتمی را به رژیم ایران صادر کند.

روزنامه بریتانیایی تایمز به نقل از “گیفت چیمانیکره” معاون پیشین وزارت معدن زیمبابوه گزارش داد: من قرارداد صدور اورانیوم به رژیم ایران را دیده ام اما زمان عقد آن در جریان نبوده ام ولی بعدها آنرا دیدم.  وی از گروه اپوزیسیون موگابه  به شمار می رود.

این قرارداد سال گذشته بین رژیم ایران و زیمبابوه امضا شد که شمار معدودی درصدر دولت زیمبابوه از آن آگاهی داشتند. افشای این قرارداد زنگ های خطر را در پایتخت های کشورهای غربی به صدا در خواهد آورد.

رابرت موگابه، طی دوران سفر پاسدار احمدی نژاد در آوریل سال 2010 به این کشور اعلام داشت: به مهمان ما باید اطمینان داده شود که از هرگونه کمک و همکاری ما برخوردار بوده و از حق توسعه برنامه اتمی رژیم ایران هم حمایت می کنیم.

اما کارشناسان می گویند، تا زمان صدور اورانیوم به رژیم ایران راه درازی در پیش است که به این زودی امکانپذیر نیست.

رژیم ایران به علت برنامه جنجالی هسته ایش و زیمبابوه به علت نقض حقوق بشر از سوی کشورهای غربی تحت تحریم های اقتصادی قرار دارند.