میدان ما ایران است، سر مار در تهران است

محمد قرایی

این روزها؛ عبارت سر مار در تهران است بکرات در افکار عمومی ایران و جهان و بخصوص در رسانه های مجازی و حقیقی بسیار دیده و شنیده می شود. تاریخچه اش در دوران معاصر برمی گردد به چهار دهۀ قبل و مبتکر و خالقش بنام مقاومت ایران و رهبری اش ثبت شده است. در سال ۶۳، پس از مبارزات سیاسی پی گیر چندین ساله مجاهدین خلق ایران و کسب تجربۀ پربار با عمامه بسران، جمع بندی و نتیجه گیری همانا گفتگو با زبان خود آنها بود. نسل انقلاب متوجه شد که مسالمت و حرف و حساب با فرهنگ این دایناسورها، سنخیتی ندارد. سالها بعد بخشی از جناحین رژیم درمانده برای نجات ولایت فقیه در سایه سار مماشات غرب، فتنه خاتمی و اصلاحات قلابی را علم کرد. بلادرنگ آقای مسعود رجوی رو در روی جریان غالب تبلیغات دوران گفت که افعی هرگز کبوتر نخواهد زایید. سالها سپری شد تا مردم ستمدیده ایران با گوشت و پوست استخوان خویش و با پرداخت جانهای زیاد به این شعار رسیدند که اصلاح طلب ، اصولگرا دیگه تمامه ماجرا! تا اینجا معلوم شد که لاشخور های رژیم ولایی بردو بال سرکوب در داخل و صدور تروریسم در منطقه و جهان به جولان خود ادامه میدهند. متاسفانه گوش شنوا و چشم بینایی برای شنیدن و دیده شدن این واقعیت یافت نمی شد. چرا که کار جهان آزاد با پدیدۀ منحوس آخوندی برگردش «نه جنگ» و سوار بر «مماشات» بود و هست. داستان حمله حماس به اسراییل در سحرگاه ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بسیاری را مجبور کرد تا به این عبارت تاریخی بیش از گذشته نگاهی بیندازند. رهبری مقاومت مردم ایران پس از آخرین جنگ افروزی خامنه ای برای چندمین بار نوشت و گفت سر مار در تهران است. اگر صلح برای فلسطین می خواهید بروید سراغ تشکیل دو دولت که شورای امنیت سازمان ملل نیز قطعنامه در این مورد صادر کرده است. کلید فتح این بحران دردستان سازمان الفتح است. اگر آزادی برای مردم ایران و صلح برای کل منطقه و جهان می خواهید، سراغ زدن سر مار در تهران بروید. بقایای اصلاح طلبان قلابی و رسانه های دستگاه مماشات گفتند و نوشتند برخی با مطرح کردن سرما در تهران، دنبال جنگ خارجی با رژیم ایرانند، البته منظورشان رژیم آخوندی است. توجیه می کنند که مردم ایران از جنگ خسته شده اند. واقعیت اما این است که نه رژیم و نه طرف های مقابلش هرگز دنبال جنگ با حاکمان تهران نبوده و نیستند. اهل قیمت دادن نیستند. کما اینکه تجربۀ جنگ نیروهای ائتلاف به سردمداری امریکا علیه عراق و اشغال آن، برای هفت پشت آنها کفایت می کند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، قرعه سرنگونی به پای مردم ایران و مقاومتش نوشته شده است. کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما. جنگ خونبار حماس- اسرائیل خیلی از معادلات جاری در منطقه را برهم زد. بسیاری متوجه شدند که آمر و عامل اصلی در ام القرای اسلام! در تهران است. ظاهراََ از ما بهتران سکه شان افتاد تا رژیم آخوندی در تهران است منطقه روی آرامش بخود نخواهد دید. بنابراین اگر کسی اساساََ دنبال حل مشکل است باید سراغ سر مار در تهران برود. بدیهی است کسی غیر از مردم و فرزندان رشیدش مرد میدان عمل و اهل قیمت دادن نیستند، آنچه نیاز است کمک به مردم ایران و شورشگران ایرانی است. بدین معنی که آنها می باید دست از مماشات با آخوندها بردارند. نخستین قدم در این زمینه تحریم و در لیست تروریستی قرار دان سپاه پاسداران است. دستگاه تبه کاری که مردم ایران را سرکوب می کند و موتور محرکه تروریسم در منطقه و جهان است. مردم ایران و مقاومت ایران شانه هایش را برای برداشتن بار سنگین  سرنگونی به عهده گرفته اند. مبارزات مشروع آنها را به رسمیت بشناسید! خامنه ای می گوید: « میدان، میدان غزه و اسراییل، نیست میدان حق و باطل است»! مردم ایران و فرزندان قهرمانش در کانونهای شورشی در مقابل می گویند: « میدان ما ایران است، سر مار در تهران است. »