میزان ارای گروههای لبنانی در انتخابات جدید این کشور

در این دور از انتخابات پارلمانی لبنان، حزب‌الله، جنبش امل، جریان ملی آزاد و جریان المرده شماری از کرسی‌های خود را به گروه‌های دیگر نظر حزب نیروهای لبنانی و نیروهای خواهان تغییر واگذار کردند اما با این وجود، هیچ گروهی اکثریت مطلق را در پارلمان جدید در دست نخواهد داشت، این در حالی است که اکثریت در پارلمان سال ۲۰۱۸ میلادی در دست حزب الله و گروه‌های هم‌پیمان بود. 

پارلمان لبنان دارای ۱۲۸ نماینده است که به ترتیب زیر توزیع می‌شود؛ ۲۸ کرسی برای اهل سنت، ۲۸ کرسی برای شیعیان، ۸ کرسی برای دروزی‌ها، ۳۴ کرسی برای مسیحیان مارونی، ۱۴ کرسی برای مسیحیان اردتدکس، ۸ کرسی برای مسیحیان کاتولیک، ۵ کرسی برای ارمنی‌ها، ۲ کرسی برای علوی‌ها و بالاخره یک کرسی برای اقلیت مسیحی‌ها.

بر اساس نتایج نهایی و رسمی، هر کدام از احزاب نتایج زیر را به دست آورده‌اند:

۱۹ کرسی برای حزب نیروهای لبنانی به رهبری «سمیر جعجع»

۱۸ کرسی برای جریان ملی آزاد به رهبری «جبران باسیل»

۱۵ کرسی برای جنبش امل

۱۳ کرسی برای حزب‌الله

۳ کرسی برای حزب داشناک ارمنی

۱۳ شخصیت مستقل

۱۵ کرسی برای حزب نیروهای خواهان تغییر

۹ کرسی برای حزب سوسیال ترقی‌خواه به رهبری «ولید جنبلاط»

۶ کرسی برای نمایندگان وابسته به جریان المستقبل

۲ کرسی برای جریان المرده

۵ کرسی برای گردان‌های لبنانی

۲ کرسی برای جنبش استقلال

۳ کرسی برای نامزدهای هم‌پیمان با حزب الله

یک کرسی برای حزب اتحاد

یک کرسی برای حزب ملی‌گرایان آزاد

۲کرسی برای مجمع طرح‌ها

و یک کرسی برای جماعت اسلامی به نام عماد الحوت.

در این دور از انتخابات ۱۰۳ فهرست انتخاباتی با ۷۱۸ نامزد در ۱۵ حوزه انتخاباتی برای کسب ۱۲۸ کرسی پارلمانی به رقابت با یکدیگر پرداختند.

ساختار نظام انتخاباتی لبنان و انتخاب روسای قوای سه گانه آن با توجه به تنوع بافت جمعیتی و طایفه‌ای و قانون اساسی این کشور از پیچیدگی های خاصی برخوردار است.

کشور لبنان جمهوری است و سران قوای سه گانه براساس ساختار طائفه ای این کشور برگزیده می شوند؛ به گونه ای که رئیس جمهور باید مسیحی مارونی، نخست وزیر باید مسلمان سنی و رئیس پارلمان باید مسلمان شیعه باشد.

نظام لبنان پارلمانی است و نخست وزیر و رئیس جمهور از دل پارلمان بیرون می آید.

در نظام سیاسی لبنان، پارلمان، رئیس جمهور را برای یک دوره شش ساله برمی گزیند و انتخاب دوباره یک رئیس جمهور برای یک دوره متوالی دیگر ممنوع می باشد.

۳۰ تا ۶۰ روز قبل از اینکه یک دوره ریاست جمهوری در لبنان به پایان برسد، رئیس پارلمان خواهان برگزاری جلسه ویژه برای انتخاب رئیس جمهور جدید می شود که رای گیری برای انتخاب او محرمانه برگزار می شود و کسی که بتواند اکثریت دو سوم آرای پارلمان را کسب کند، رئیس جمهور خواهد شد، اما اگر هیچ یک از نامزدها نتواند دو سوم آرا را کسب کنند، دور دوم رای گیری برگزار می شود که این دور هریک از آنها که بتواند اکثریت آرا را به دست آورد، پست ریاست جمهوری را از آن خود خواهد کرد.

هر فرد می تواند برای یک دوره شش ساله رئیس جمهور باشد و نمی تواند دو دور متوالی پست ریاست جمهوری را برعهده بگیرد. وی تنها در صورتی می تواند دوباره رئیس جمهور شود که بین دور قبلی و دور بعدی ریاست جمهوری اش، شش سال فاصله وجود داشته باشد. انتخاب