میزگرد رژیم در مورد دیپلمات تروریست “اسدالله اسدی”: این یک فشار بین المللی است

سید احسان قاضی زاده هاشمی در خصوص پرونده دیپلمات تروریست رژیم، اسدالله اسدی گفت: افرادی که در چندین تجمع علیه نظام ایران شرکت داشتند، علیه وی فضاسازی و اتهام‌زنی کردند.!!!!مهر