میلیونها نفر در تظاهرات امروز عراق خواهان سرنگونی مالکی شدند

درادامه تظاهرات ضد دولتی مردم عراق که از چند ماه قبل اغاز شده امروز جمعه 13 اردیبهشت، استانهای انبار، نينوا، صلاح الدين. ديالی، کرکوک و بغداد شاهد تظاهرات عظيم مردم عراق بود.

تظاهرات کنندگان  به رغم ممانعتهای سرکوبگرانه دولت مالکی خواستار سرنگونی رژیم مالکی بوده و علیه دولت ایران شعار میدادند.

در کرکوک، به رغم کشتار متحصنان حويجه در هفته گذشته و اقدامات شديد امنيتی و سرکوبگرانه که در اين شهر برقرار شده بود، تظاهرات بزرگ و قابل توجهی برگزار گرديد. به رغم اقدامات سرکوبگرانه مالکی عليه معتبرترين تلويزيونهای عربی و ممانعت از خبررسانی اين تلويزيونها از صحنه تظاهرات اما تلويزيونهای بغداد، الرافدين، التغيير و البابليه اقدام به پخش مستقيم از تظاهرات امروز کردند.

سخنرانان و تظاهر کنندگان در تمامی شهرها ضمن محکوم کردن جنايت هولناک صورت گرفته در حويجه خواستار دستگيری عاملان و آمران اين قتل عام و سپردن آنها به دست عدالت شدند و بر قصد خود مبنی بر استمرار تظاهرات و کوتاه نيامدن از خواسته هايشان تأکيد ورزيدند. آنها گفتند که ناديده گرفتن خواسته های تظاهر کنندگان توسط مالکی و اقدام وی به کشتار هفته گذشته در حويجه بود که آنها را به سمت سوزاندن خواسته ها و پناه بردن به گزينه های ديگر سوق داد که برکناری المالکی در پيشاپيش اين گزينه ها می باشد.

بر اساس گزارش تلوزیونی از رمادی، عبدالقادر نائل يکی از رهبران تحصن گفت: امروز صدها هزار نفر در رمادی و صدهزار نفر در فلوجه و ساير استانها به رغم تهديدات گسترده حکومت مالکی عليه ميدان عزت و شرف در رمادی و برخی رهبران آن تظاهرات ميليونی برگزار کردند. … هدف شماره يک گزينه های روی ميز سرنگون کردن مالکی است که خطيب جمعه امروز به آن فراخوان داد…

به گزارش تلويزيون بغداد؛ خطيب نماز جمعه در سامرا خطاب به مردم شرکت کننده در تظاهرات گفت: ما امروز گزينه ها را به شما ارائه می کنيم هر کدام را که شما مردم انتخاب کنيد همان را می رويم و دنبال می کنيم. گزينه ها اينها هستند: عقب نشينی؛ اين گزينه ای است که مالکی و مزدورانش آن را می خواهند اين خودکشی است و مطلقاً مردود است. چون مالکی به ما پاسخ خواسته هايمان را با قتل و کشتار داد ما خواسته هايمان را سوزانديم و اکنون راه حلهای زير در مقابل ماست: تعويض مالکی با فردی که همه روی آن توافق کنند… تشکيل اقليم و جنگ با مالکی به عنوان گزينه چهارم. ما البته از خدا می خواهيم که اين اتفاق نيفتد ولی اگر مالکی بخواهد ما را بين تسليم به ديکتاتوری و مقاومت مختار کند ما هيچ ابايی از اين موضوع نداريم.

نيروهای تحت امر مالکی در بغداد با اقدامات شديد امنيتی و برقراری نقاط بازرسی سعی در ممانعت از شرکت مردم در تظاهرات بزرگ امروز داشتند. اما تلويزيون الشرقيه گفت: در بغداد به رغم اقدامات شديد امنيتی و برقراری نقاط بازرسی و قرار دادن سيم خاردار در تمام مسيرها و گرفتن دوربينها از مردم، تعداد بسيار زيادی از مردم به مسجد ابوحنيفه نعمان برای برگزاری نماز وحدت رفتند. موصل و شهرهای استان الانبار و اکثر شهرهای استان صلاح الدين و کرکوک شاهد تظاهرات عظيم مردم بود و تظاهر کنندگان تهديدات مالکی به پايان دادن به تحصن ها با توسل به زور را رد کردند.

همزمان با تظاهرات مردم؛ انفجارهای تروريستی از مردم عراق قربانی گرفت. به گزارش تلويزيون رافدين انفجار در مسجد فرقان الغفران در راشديه بيش از 20تن کشته و مجروح بر جای گذاشت..