ناارامی های شب گذشته در محلەی خارجی‌نشین رینکەبی

rinkebyشب گذشتە منطقەی خارجی‌نشین رینکەبی در حومەی استکهلم، شاهد  ناارامیهای نسبتا گسترده ای بود.

این ناارامی زمانی اغاز شد که پلیس سوئد عصرهمان روز تلاش کرد تا سه نفر را به ظن سرقت دستگیر کند. یکی از مظنونین به سمت مرکز محله فرار میکند و انجا حدود سی نفر از جوانان جمع میشوند. به گفته پلیس فرد فراری شناسائی شده اما هنوز دستگیر نشده است.

حدود پنج ساعت بعد پلیس در ماموریتی دیگر وارد منطقه تنستا میشود. شماری از جوان و نوجوانان برای ممانعت از ورود پلیس  بە سنگربندی پرداختە و سطل‌های آشغال و اتومبیلها را آتش می‌زدند. که در نتیجه تعداد زیادی پلیس به محله وارد میشوند و موفق میشوند به درگیریها پایان دهند.

بنا بر گفته پلیس ارتباطی بین دو حادثه وجود ندارد.