نامه۲۳تن برندگان جایزه نوبل به شارل میشل، رئیس شورای اروپا، در حمایت از قیام مردم ایران و برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی برای ایران فردا

لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا و حمایت از مأموریت هیأت حقیقت‌یاب ملل متحد در مورد ایران حیاتی است.

پلتفرم ۱۰ماده‌یی مریم رجوی برای یک جمهوری دموکراتیک بر حاکمیت مردم ایران تأکید می‌کند.

این پلتفرم از سوی ۲۵۰نماینده مجلس عوام و مجلس اعیان انگلستان مورد استقبال قرار گرفت.

قطعنامه اکثریت کنگره آمریکا نیز حق مردم ایران برای برقراری این جمهوری دموکراتیک را به‌رسمیت می‌شناسد.

۴۴سال پیش مردم ایران دیکتاتوری شاه و پلیس مخفی مخوف آن ساواک را به‌خاطر جنایت‌ها و شکنجه‌هایش رد کردند آنها اکنون شعار می‌دهند: 

”نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری”

پروفسور جان متر، دانشمند ارشد و مدیر پروژه تلسکوپ عظیم جیمز وب برنده نوبل فیزیک، پروفسور ریچارد رابرتس، برنده

نوبل پزشکی، خوزه راموس هورتا، رئیس‌جمهور کنونی تیمور شرقی برنده جایزه صلح نوبل و آریاس سانچز، رئیس‌جمهور سابق کاستاریکا برنده جایزه صلح نوبل از امضاکنندگان نامه به رئیس شورای اتحادیه اروپا هستند.

برندگان نوبل پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و اقتصاد از آمریکا و انگلستان و فرانسه و سوئیس در شمار امضاکنندگان هستند.