نامه باقری به رئیسی

دروغهای رئیسی در مورد بهبود وضعیت معیشت مردم در دولت وی، صدای رئیس کل ستاد نیروهای مسلح رژیم را هم دراورد است. وی در یک نامه سرگشاده به. رئیسی از عملکرد یکساله دولت وی انتقاد کرده است

باقری از رئیسی جلاد خواستار تحقق و تناسب معیشت کارکنان نیروهای مسلح شده است و مینویسد با توجه به هفته دولت خوب است که عملکرد یک ساله دولت رئیسی را بررسی کنیم.

وی ضمن چاپلوسی از رئیسی در این نامه سرگشاده مینویسد:” مضایق و تنگناهایی در حوزه معیشت کارکنان و پیشکسوتان خدوم و صبور نیروهای مسلح قرار دارد که رفع این مشکلات مستلزم توجه بیشتر رئیس جمهور است و انتظار می‌رود با تدبیر و تصمیم ایشان در اسرع وقت شاهد گشایش‌هایی در این حوزه باشیم.” اقتصاد نیوز