نامه معاون وزير خارجه آمريکا در امور خاورنزديک به خانم رجوی

وزارت خارجه ايالات متحده آمريکا، معاون وزير خارجه در امور خاورنزديک، واشينگتن شش سپتامبر 2013
خانم رجوی عزيز: من اين نامه را از جانب وزير خارجه، کری در رابطه با وضعيت فعلی در کمپ اشرف در عراق می نويسم. ايالات متحده آمريکا به شديدترين شکل ممکن حمله يی که در روز يکم سپتامبر در اشرف رخ داد را محکوم نموده و تسليت خود را به دوستان و خانواده های قربانيان ابراز می دارد. ما از يونامی و تلاشهای آن برای انجام يک تحقيقات حقيقت ياب در مورد اين واقعه دردناک و مستند کردن آنچه رخ داده است حمايت می کنيم. ما به دولت عراق فراخوان داده ايم که به طور کامل از اين تلاشها حمايت کند. ما در مورد اين که مرتکبين اين عمل بربريت در مقابل قانون قرار بگيرند و هر آنچه ممکن است، برای يافتن مفقودين انجام شود، اصرار داريم. در اين رابطه ما به اطلاعيه های صادرهٴ آزار دهنده توسط سپاه پاسداران رژيم ايران که اين حمله را مورد ستايش قرار داده اند توجه کرده و از دولت ايران می خواهيم که از تمام نفوذ خود بر گروههايی که ممکن است مفقودين را در دست داشته باشند، برای تضمين آزادی بلادرنگ آنها استفاده کند. علاوه بر اين ما از دولت عراق می خواهيم که تحقيقات کاملی صورت داد ه و به يافتن مفقودين کمک نمايد.در رابطه با وضعيت عاجل در اشرف ما از شما مصرانه خواهان پذيرش طرح هيأت مساعدت ملل متحد در عراق هستيم تا باقيمانده ساکنان اشرف به طور سلامت و بدون تأخير تحت نظارت سازمان ملل و در اتوبوسهای زرهی سازمان ملل در اسرع وقت منتقل شوند. اين برای سلامت بازماندگان ضروری است که آنها اين طرح را بپذيرند و با جابه جايی در اسرع وقت موافقت کنند. زيرا اين يک موضوع حياتی و مبرم است. اگر شما با اين رويکرد موافقت نماييد سازمان ملل به فراهم کردن حفاظت از اموال در اشرف از طريق به کارگيری يک شرکت نگهداری مورد اعتماد محلی کمک خواهد کرد. سفارت آمريکا تمامی توان خود را برای حمايت از اين تلاشها به کار خواهد بست. ما نهايتاً با توافق دولت عراق با يونامی برای نصب تی والهای بزرگ طبق طرح امنيتی يونامی و همچنين اقدامات حفاظتی افزوده ديگر را مد نظر داريم. اين اقدامات همزمان با انتقال با امنيت و سلامت از اشرف تحت نظارت يونامی انجام می گيرد و ما حداکثر کاری را که می توانيم بکنيم در اين پروسه به عمل خواهيم آورد. ما همچنين تلاشهای خود برای يافتن محلهای امن و ايمن در خارج از عراق را تشديد خواهيم کرد. وزارت خارجه يک مقام ارشد برای نظارت بر همين پروسه به طور تمام وقت برگزيده است در اسرع وقت ما پذيرش کامل شما را از پروسه يونامی درخواست می کنيم. تا به هدف مشترکمان برای حفاظت از جان باقيماندگان اشرف نائل شويم و از عزيمت سالم و به موقع آنان از عراق اطمينان حاصل کنيم. ارادتمند بت جونزرو نوشت جرجی باستين جانشين رئيس يونامی.

پاسخ خانم رجوی