نتیجه انتخابات به اهمیت سوریه نیست

kivanبرخی از هموطنان در انتظار نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی هستند. نتیجه انتخابات مهم نیست، آنچه که اهمیت دارد اوضاع در سوریه است. رژیم با هرکس که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود بدون دنده و ترمز در سوریه به پیش خواهد رفت.

رژیم و حزب الله در مرداب سوریه به دام افتاده اند. با توجه به تغییر خط و مشی آمریکا در قبال سوریه و فعال شدن اروپا، در روزها و هفته های جاری شاهد وقایع بسیار مهمی در رابطه با کشورمان خواهیم بود. روند جاری در سوریه و پیروزی و یا شکست رژیم اسد مستقیما بر منافع ملی ایرانیان تاثیر خواهد گذاشت.

رژیم ایران با تمام قوا و سرمایه تروریستی خود یعنی حزب الله لبنان که بیش از سه دهه بر آن سرمایه گذاری کرده است وارد میدان سوریه شده است. خامنه ای تنها و تنها روی سیاست مماشات و سیاست بی عملی اوباما سرمایه گذاری کرده بود. فشار افکار عمومی و سیاستمداران آمریکایی بر روی دولت این کشور موازنه را تغییر داده است.

شکست حزب الله لبنان و رژیم ایران در سوریه نقش کلیدی و استراتژیک بر آینده ایران دارد. صرف نظر از اینکه چه کسی برنده انتخابات نمایشی رژیم شود، خامنه ای تا گلو در باتلاق سوریه گیر کرده است و راه بازگشتی برایش متصور نیست.