نتیجه وابستگی رژیم و سوریه به روسیه متجاوز+ ویدئو

وزیر دفاع روسیه متجاوز که از یگان مستقر در طرطوس سوریه سان دیدن می‌کرد؛ مانع همراهی وزیر دفاع سوریه شد!  وزیر دفاع سوریه را پس زدند و راه ندادند!

خبر فوری