نخست وزیری البرادعی تکذیب شد

elbaradeiپس از انکه محافل سیاسی مصر روز شنبه از محمد البرادعی به عنوان نخست وزیر تازه نام برده بودند، دفتر رئیس جمهور موقت ساعتی بعد این خبر را تکذیب کرد.

خبر تعیین محمد البرادعی به عنوان رئیس دولت موقت مصر از جانب محافل رسمی مصر تائید شده بود و گفته شد که قرار است او شامگاه شنبه ۶ ژوئیه/ ۱۵ تیر، سوگند یاد کند. اما این موضوع در نخستین ساعات بامداد یکشنبه در موجی از اخبار ضدونقیض فرو رفت.

در حالی که خبرگزاری الجزیره اسامی چند تن از وزیران احتمالی البرادعی را منتشر کرده بود، سخنگوی دفتر عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر، به خبرگزاری‌ها گفت که البرادعی “یک امکان منطقی” است اما الترناتیوهای متععددی هست وهنوز کسی به طور قطعی برای نخست وزیری تعیین نشده و رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد.

اخوان المسلمین با شنیدن اخبار و گزارش هایی در باره  انتخاب البرادعی برای نخست وزیری  مخالفت خود را با انتخاب احتمالی  وی برای نخست وزیری را اعلام کردند.
. روزنام الاهرام مصر در عین حال گفته بود حزب اسلامی و سلفی «نور» که در جریان سرنگونی محمد مرسی، به دیگر معترضان به او پیوسته بود، نیزموافق این موضوع نیست.

گزارش‌ها از حمایت گروه دیگری از مخالفان مرسی از او می‌گویند.

یه گزارش الاهرام، احمد امام، از رهبران حزب «مصر قدرتمند» در بیان حمایت مخالفان مرسی از برادعی گفته است آنها «کسی را می‌خواهند که در انتخاب وزیران آزادی عمل داشته باشد و در برابر فشار‌ها کوتاه نیاید و البرادعی چنین کسی‌ است».