نخلستان‌های سوخته، بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ نخل مثمر در اروندکنار در آتش سوخت

خبرگزاری ایسنا، ساعت ۲۱، ۲۳ خردادماه حدود ۹ هکتار از نخلستان‌های اروندکنار دچار حریق شد. در این آتش‌سوزی بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ نخل مثمر در اروندکنار در آتش سوخت. در این آتش‌سوزی علاوه بر نخیلات، بخشی از نیزارهای منطقه نیز دچار حریق شد.»