نشست مجمع عمومی سازمان ملل: پوتین متجاوز اعلام کرد، شرکت نمیکند

هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۳ سپتامبر (۲۲شهریور) آغاز خواهد شد و رهبران ۱۹۳ کشور در این اجلاس شرکت خواهند کرد.

کاخ کرملین اعلام کرد که پوتین در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت نخواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه، هیأت مقامات بلندپایه مسکو را در مجمع عمومی برعهده خواهد گرفت. 

سخنگوی رژيم اخوندی هم ادعا کرده است که رئیسی جنایتکار میخواهد شرکت کند. پیشاپیش همه ایرانیان خارج از کشور از امدن وی بمنظور دستگیری و محاکمه و زندان و محاکمه وی استقبال میکنند.