نصرمن الله و فتح القریب ، مگر بر این دولت مردم فریب

صبح چهار‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ کارگران گروه ملی فولاد اهواز که ۱۲روز است در اعتصاب به سر می‌برند؛ در پاسخ به فراخوان روز سه‌شنبه ۳۰ آبان برای تجمع و تظاهرات به خیابان‌های اهواز روی اوردند این تظاهرات با استقبال عمومی مردم شهر روبرو شد. کارگران شجاع شعار میدادند:

(فیلم زیر)

نصر من الله و فتح قریب
مرگ بر این دولت مردم فریب
تورم گرانی پاسخ بده روحانی
حسین حسین شعارشون دزدیها افتخارشون
کشور ما دزد خونه‌ست توی جهان ‌نمونه‌ست
مرگ بر ستمگر درود بر کارگر
نه تهدید نه زندان دیگه فایده نداره