نظام حاکم بر ایران ملزم به ارائه دادن اطلاعات در مورد انفجارهای مشکوک رصد شده از سوی ماهواره های غرب، شد

حکومت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انجام پنج اقدام تازه در جهت شفافیت بیشتر برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیدند.

رادیو فرانسه طی گزارشی به این موضوع پرداخته و گزارش داد که آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دو بند از توافقنامه جدید، به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران مربوط است.

بر اساس اولین بند، ایران موظف شده از روز گذشته تا 25 ماه اوت، تمامی اطلاعات در زمینه انفجارهای آزمایشی را که در ابعاد وسیع انجام داده، به آژانس بین المللی انرژی اتمی اراده دهد.

آژانس اتمی تأکید کرده که درباره تلاش هایی که ایران پیش از سال 2003 و حتی پس از آن برای ساخت سلاح اتمی انجام داده، منتظر دریافت پاسخی معتبر از سوی این کشور است.

همچنین بر اساس توافقنامه جدید، ایران باید اطلاعات مربوط به ساخت چاشنی بمب اتمی را نیز تحویل آژانس دهد.

این درحالی است که ایران همواره اتهام تلاش برای ساخت بمب اتمی را رد می کند.

بیانیه آژانس بین المللی انرژی اتمی به دنبال دیدار دو روز گذشته یکی از مدیران این آژانس از ایران منتشر شده است.

مذاکرات ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، همزمان و به طور موازی با مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی در زمینه پرونده هسته‌ای ایران دنبال می شود.

پیشتر و در ماه فوریه گذشته، آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران توافقنامه ای را در هفت بند به امضا رساندند که اوایل ماه مه به پایان رسید.

بر اساس آن توافقنامه، ایران ملزم به شفافیت در زمینه دو مرکز هسته‌ای خود شده بود.

 تأکید دوباره آیت‌الله خامنه‌ای بر ایستادگی

اما دیروز آیت‌الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، بار دیگر بر ایستادگی در برابر جامعه جهانی تأکید کرد و در یک مراسم نظامی در تهران گفت همین ایستادگی، موجب «شیفتگی ملت های دنیا» به ایران شده است.

رهبر جمهوری اسلامی ایران طرح موضوعاتی همچون پرونده هسته ای و نقض حقوق بشر در ایران، از سوی جامعه جهانی را «صرفاً بهانه» دانست و گفت: «تلاش آنها این است که با این بهانه ها و فشارها، ملت ایران را از ایستادگی در مقابل زورگویی ها و قلدری های خود، منصرف کنند اما این اتفاق هیچگاه نخواهد افتاد.»

آیت‌الله خامنه‌ای اضافه کرد: ایران بدون تکیه بر امریکا هم می تواند به «پیشرفت های علمی و اجتماعی و نفوذ بین المللی و عزت سیاسی» دست پیدا کند.