نظر سنجی سی ان ان: ایران یک تهدید جدی آمریکا و آخوند روحانی مورد تنفر آمریکاییها

بر اساس نظرسنجی که روز گذشته نظر سنجی سی ان اناز سی.ان.ان پخش شد، رژیم ایران بعد از کره شمالی مهمترین تهدید آمریکاست و آخوند روحانی نیز در میان منفورترین سران کشورهاست.
تلویزیون سی.ان.ان گفت: بسیاری از آمریکاییان معتقدند کره شمالی یک تهدید جدی برای آمریکاست، نظرسنجی جدید سی.ان.ان و او.آر.سی نشان می‌دهد کره شمالی اولین تهدید است. بلافاصله بعد از کره شمالی، رژیم ایران قرار دارد: کشورهایی که بیشترین تهدید رابرای آمریکا دارند عبارتند از:
کره شمالی 73%
ایران 70%
روسیه 65%
سوریه63%
چین60%
بر اساس نظرسنجی سی.ان.ان آخوند روحانی نیز در میان 5تن از منفورترین سران کشورهاست. درصدر این لیست رئیس کره شمالی قرار دارد. آخوند روحانی قبل از بشار اسد دیکتاتور خونریز سوریه قرار دارد. بنا‌ به نظرسنجی سی.ان.ان پوتین هم در میان منفورترینهای جهان است.