نعمت فیروزی: پدر بیایید خلعت شریفان به تن کنیم!

اعاده حیثیت به زبان معکوس!

…اما به میدان آمدن فرزند دیکتاتور سابق رضا پهلوی جای بسی کنکاش دارد. او در باصطلاح حمایتش از این دادخواهی و دادگاه نوری قدردان ایرج مصداقی مامور شناخته شده وزارت اطلاعات شده است، که نقشش در مصادره و به انحراف بردن جنبش دادخواهی دیگر از پرده برون افتاده است.

موضوع جنبش دادخواهی با دادگاه حمید نوری از دژخیمان نظام ولایت در دادگاه سوئد موج بلندی از امیدواری را در در محافل سیاسی خارج از کشور ایجاد کرده است. موتور محرک این موج بلند شورای ملی مقاومت و مجاهدین هستند که با لشکر کشی سیاسی در جلوی دادگاه نه فقط نوری که تمامت رژیم و بخصوص رئیسی جلاد 67 را در دم حجله ریاست به چالش کشیده اند. این موج و لشکر کشی، بسیاری را که تا کنون در این 43 سال حاکمیت خفقان، عامدا یا آمرا در قبال نسل کشی مجاهدین سکوت کرده بودند، وادار به موضع گیری کرده است.

در این میان اما به میدان آمدن فرزند دیکتاتور سابق رضا پهلوی جای بسی کنکاش دارد. او در باصطلاح حمایتش از این دادخواهی و دادگاه نوری قدردان ایرج مصداقی مامور شناخته شده وزارت اطلاعات شده است، که نقشش در مصادره و به انحراف بردن جنبش دادخواهی دیگر از پرده برون افتاده است. مصداقی به اعتراف خودش در کتاب های خاطراتش « نه زیستن نه مرگ » به همکاری با جلادانی مثل حمید نوری پرداخته و با گشت های سپاه و دادستانی برای شکار مجاهدین می رفته است. او همچنین نامزد خودش مجاهد شهید فاطمه کزازی و برادر نامزدش را لو داده که منجر به اعدام آنها شده است. آنچه در کتاب هایش در پرده ابهام مانده است این است که چند نفر را به اوین کشانده و دم تیغ داده است ؟
اما فهم اینکه چرا رضا پهلوی بعد از 33 سال سکوت در قبال قتل عام 67 به میدان آمده و از ایرج مصداقی قدردانی میکند نیاز به هوش و ذکاوت زیادی ندارد. او همچنان که تلاش میکند نقشی دوگانه و هرمافرودیت را در صحنه سیاسی (حرکت آکروباتیک بین جمهوری و سلطنت) بازی و قیام مردم ایران را به نفع آخوندهای جنایتکار حاکم مصادره کند، در این رابطه هم تلاش میکند در راستای هویت زدایی شهیدان قتل عام و هم برای اعاده حیثیت از خاندان و پدر تاجدارش بازی در دونقش را ادامه دهد . در مثال، موضع رضا پهلوی به موضع خانم آلبرایت وزیرخارجه مماشاتگر دوران کلینتون مذکر میماند که وقتی خواست از نقش آمریکا در جریان کودتای خائنانه علیه دولت ملی دکتر مصدق عذرخواهی کند نه از ملت ایران که از آخوندهای جلاد و دشمنان قسم خورده مصدق که ازسیلی خوردن او شاد گشته بودند! عذرخواهی نمود!! همچنان که مردم ایران و شخصیت های ملی آن عذرخواهی را به پشیزی نخریدند، این قدردانی را هم گرانتر از پشیز نخواهند خرید.

واقعیت این است که هدف رضا پهلوی از همراهی با سارقان و مصادره کنندگان جنبش دادخواهی، این است که به مدد سرمایه گذاری روی کثرت جنایات رژیم جمهوری اسلامی، بر روی جنایات پدرش خاک بپاشد تا به زبان معکوس از خانواده و پدرش اعاده حیثیت کند! معلوم نیست شاهد او گفته پدرش است که گفت: «من اين مملكت را به زور هم كه شده متمدن ميكنم!» یا مطالب کتابهایی نظیر «سقوط بهشت !!» نوشته اندرو اسکات کوپر نیوزیلندی (1) پژوهشگر مدرسه جامعه المصطفی قم، است و براستی چقدر با خودش فریب کار کرده تا به خودش باورانده است که دوران پدرش مردم ایران در بهشت بوده اند! و از این رو به خودش اجازه داده در حالیکه هنوز بسیاری از زندانیان و شکنجه شدگان وخانواده های اعدام شدگان توسط ساواک پدر دیکتاتورش، زنده و حی و حاضرند نه فقط اعاده حیثیت کند بلکه به فکر شراکت در مصادره و سرقت جنبش دادخواهی و هویت زدایی از شهیدان مجاهد و فدایی شود !!


برای کمک به او و من باب پیشنهاد به او برای پیشبرد پروژه اعاده حیثیت بهتر است برای دو سئوال زیر که یک جواب دارد پاسخ پیدا کند: چرا حاکمیت پدرش سقوط کرد؟ یا بهتر است بپرسیم چگونه آن همه سال دوام آورد؟ همچنین پیشنهاد میشود بجای مشارکت در سرقت جنبش دادخواهی قتل عام 67 ، خود مستقلا یک کمپین دادخواهی برای قتل عام 11 مجاهد و فدایی در تپه های اوین در سال 54 توسط ساواک پدرش راه بیندازد. چرا که هیچ کس جز او وآن مقام آگاه امنیتی ! نمیتوانند پاسخ حقیقی ودقیق این سوال که در آنجا چه گذشت؟ را به ملت ایران بدهد. و چه شد و چه اتفاقی در همان سال افتاد که پدرش گفت: محا كمه و تشريفات تعطيل, و هركس در فعاليت مسلحانه يا حتي در حاشية آن گير افتاد به سبك ديكتاتوري هاي آمريكاي جنوبي اعدام شوند؟ و چرا آن گفته عطف به ماسبق شد؟ و دست كم همان يازده نفر را كه در دادگاه نظامي محكوم به حبس شده بودند پاي تپه هاي اوين سربه نيست كردند؟راه کار دیگری که میتواند به ایشان در اعاده حیثیت از خانواده و پدرش کمک کند این است که ایشان بطور شفاف بگویند که از 20 سال پیش چه اتفاقی افتاد که بر خلاف سوگند پادشاهی 20 سال قبل از آن، دریافتند توان حمل هر دو بار تخت و تاج شاهی و کرسی ریاست جمهوری را دارد؟ آیا محصول همان «ژن برتر» پدرش است که البته خداوند انگلیسی ها ! ابتدا از طریق همان انگلیسی ها درصلب پدربزرگ قزاق ایشان کاشتند تا ایشان هم از پدر تاجدارش به ارث ببرد یا توصیه امدادگران غیبی از نوع ازما بهترانش در ولایت استکبارستان ؟

میگویند یکی از تعلیمات خاندان سلطنت بخصوص برای فرزند ذکور اول! یادگیری وتعلیم سرنوشت سلاطین و شاهان گذشته است . نگارنده نمیداند که آن جناب چه میزان از این تعلیمات را آموخته است، لذا من باب اطلاع اگر نمیدانند و من باب یادآوری اگر میدانند! خواندن این چند جمله ممکن است مفید فایده باشد: تاريخ اين سرزمين از حیث برخورد با حاکمان و سلاطینش در دنيا بي همتاست، طي دو قرن ونيم پنج سلسله راسرنگون كرده اند. در قرن بيستم چهار پادشاه را پياپي به تبعيد بي بازگشت فرستاده اند، که دو تن از آنان پدر و پدر بزرگ ایشان بوده اند . در صد سال پيش از آن,يك پادشاه را ترور كرده اند. ودر صد سال ماقبل, يك پادشاه را كشته اند, يكي را كور و مقتول و يكي ديگر را براي خربزه نفله كرده اند !! با اين ركورد خون آلود,شازده باید بداند حاکمیت استبدادی و سلطنت كردن بر سرزميني مانند ايران جزو مشاغل حقیقتا پرخطر شده است!!!!

حسن ختام این وجیزه ضرب المثلی از فرزانگان شمال آفریقا است: روزی پسری به پدرش گفت : پدر بیایید خلعت شریفان به تن کنیم ! پدر گفت: پسرم به خود بستن عنوان شریف آسان است ، میتوان شجره نامه خویش را زیب و فر داد و شریف زاده گردید ، لکن برای این کار باید مدتی صبر کرد تا آنها که ما را می شناسند سر بر زمین بگذارند !! (نقل از کتاب برترین جهاد نوشته عمار اوزگان انقلابی الجزایر)

نعمت فیروزی
23 مرداد 1400
14 آگوست 2021