نقض تحریم‌های ایران توسط یک شرکت کشتیرانی سوئدی

مسیرحرکت کشتی پرشیا

مسیرحرکت کشتی پرشیا

یک شرکت کشتیرانی سوئد در حال حاضر یک کشتی را فقط به منظور حمل سوخت مورد نیاز پایگاهای نظامی ایران در بندرهای نفتی ایران اداره میکند.

بر اساس گزارش گروه “اتحاد علیه ایران هسته ای” شرکت سهامی “استکهلم چاترینگ ا ب” یک کشتی را در ایران فعال کرده که فقط در مسیر مرزجنوبی و خلیج فارس در تردد است.

این گروه معتقد است که فعالیتهای حمل و نقل این کشتی احتمالا بر خلاف قانون تحریمهای اعلام شده از سوی عرب علیه ایران است.

این گزارش میافزاید که کشتی “پرشیا” در طی دوماه اخیر در نزدیکی چندین بندر ایران، که در واقع “ناف” صدور محصولات پتروشیمی و نظامی کشور به حساب میاید، دیده شده است.

مارک والاس رئیس این گروه ضمن ابراز نگرانی از فعالیتهای شرکت استوک هولد، همچنین گفته است به نظر میرسد شرکت صاحب این کشتی  در مسیر حمایت از پتروشیمی ایران است و سایت خوددر مخالفت با تحریمها برای ایران تبلیغ میکند.

این گزارشی در ادامه افزوده، این کشتی  یکی از فعالترین کشتیهای غیر ایرانی است که اغلب در بندر امام خمینی، لاوان و بندر چاه بهار لنگر انداخته.

این گروه در پایان از سوئد خواسته است تا فعالیتهای این شرکت در ایران را متوقف کند.