نمايش تنفيذ رئيس جمهور جديد ارتجاع

roohani-khamنمايش تنفيذ رئيس جمهور جديد ارتجاع با تلاشهای رسوای خامنه ای برای لاپوشانی بحرانهای مرگبار درونی و بيرونی نظام آخوندی برگزار شد
در باتلاق بحرانهای حاد حاکميت و جنگ فزاينده گرگها بر سر قدرت و چپاول ثروتهای مردم ايران و کشاکشهای روی صحنه و پشت پرده بر سر کابينه آخوند روحانی، ولی فقيه ارتجاع، درمانده و هراسان تلاش کرد مهندسی شکست خورده خود در انتخابات آخوندی را حماسه سياسی جلوه بدهد. هر چند که در سخنان خود کابينه آخوند حسن روحانی را بعد از حذف برخی از وزرا توسط خودش برای تراشيدن بيشتر به مجلس آخوندی ارجاع داد و در حکم تنفيذ رئيس جمهور جديد ارتجاع از شرط تبعيت و پايبندی غفلت نکرد.در حکم تنفیذ آمده است: بديهی است که آن رأی و اين تنفيذ تا هنگامی است که ايشان به تعهد در پيمودن صراط مستقيمی که تا کنون در پيش داشته اند يعنی راه آرمانهای نظام اسلامی و دفاع از حقوق ملت و ايستادگی در برابر زورگويان و مستکبران پايبند باشند

خامنه ای در اظهاراتی مضحک و مسخره در مورد وضعيت بحران زده رژيم مدعی شد که حکومت آخوندی از روزی که بر سر کار آمده هر روز پيشرفت کرده و تصريح کرد که امروز ما در زمينه هايی پيشرفت کرديم که حتی تصور آن را هم در اول انقلاب نمی کرديم.
ولی فقيه ارتجاع، در گزافه گوييهای خود ادعا کرد که انتخابات نظام آخوندی در عالم نظير ندارد و از ويژگيهای منحصربه فرد آن اين است که مردم احساس می کنند در مديريت کشور تصميم گير و ناظر هستند

در مقابل، آخوند حسن روحانی، به رغم تلاش و تقلای خامنه ای، گوشه يی از جنگ گرگها و بحران رأس حاکميت را برملا کرد و بر بحرانهای سياسی و اجتماعی و اقتصادی نظام و بدگمانی عمومی به نمايشهای انتخاباتی رژيم نيز انگشت گذاشت:
”انتخابات خرداد 92، گرچه با ترديد و سوءظن بخشی از جامعه آغاز شد ولی با تأييد و استقبال عموم مردم به پايان رسيد، انتخابات با شفافيت، رقابت و آرامش کامل برگزار شد که نتيجه آن برای بسياری غافل کننده بود.