نماينده خامنه ای: رئيس جمهور مسئول اجرايی و سياستهای كلان نظام دست ولی فقيه

shora

پاسدار حسين شريعتمداري يكي از نزديكان خامنه اي و نماينده او در سرمقاله دوشنبه 27خرداد2، فرداي اعلام نتايج انتخابات، در روزنامه حكومتي كيهان با اشاره به صحبتهايي كه پس از نمايش انتخابات رياست جمهوري درباره «احتمال تغييرات جدي در سياستهاي کلان نظام» و «نقش و تأثير اين انتخاب بر آرايش سياسي احزاب و جريانات داخلي» در رسانه هاي خارجي مي‌شود، نوشت:

«تنها رخداد تازه‌يي که اين روزها، با انتخاب آقاي روحاني اتفاق افتاده، جابه‌جايي مسئوليت امور اجرايي کشور از يک سليقه سياسي به سليقه سياسي ديگر در چارچوب و بستر تعريف شده نظام است». وي افزود: اما «سياستهاي کلي و کلان نظام مطابق اصل110 قانون اساسي از اختيارات رهبري است. بنابراين برخلاف هياهوي دشمنان بيروني و دنباله‌هاي داخلي آنها، با انتخاب آقاي دکتر روحاني، سياستهاي کلان نظام تغييري نکرده و نخواهد کرد».

شريعتمداري آنگاه به تشريح سوابق روحاني در خدمت به رژيم آخوندي پرداخت و گفت: او «سالهاي متمادي دبير شوراي عالي امنيت ملي و يکي از نمايندگان رهبر معظم انقلاب در اين شورا بوده- و هنوز هم هستند- و مي‌دانند که علاوه بر اختيار قانوني رهبري در تعيين سياستهاي کلي نظام- ولايت مطلقه فقيه- بسياري از سياستهاي کلان با ارجاع رهبر انقلاب، در اين شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نهايتاً در صورت تأييد ايشان به اجرا درمي‌آيد» لذا «با حضور آقاي دکتر روحاني در رأس قوه اجرايي کشور، هم نگراني بعضي‌ها و هم انتظار برخي ديگر درباره تغيير سياستهاي کلان نظام بي‌اساس و نشدني است و البته ايشان نيز تاکنون چنين ادعايي را مطرح نکرده‌اند».

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران 28خرداد1392 (18خرداد2013)