نمایش “برخورد سوم” با بازی پرویز صیاد و هادی خرسندی

“برخورد سوم” نام نمایش جدید پرویز صیاد است که با همکاری هادی خرسندی از اواخر آوریل از جنوب فرانسه آغاز شده و در شهرهای مختلف اروپایی به روی صحنه می رود.

صمد در این دوره از برخورد روشنفکران نمایان و اپوزسیون قلابی ناامید است و با نگاهی انتقادی به برخی از ایرانیان مقیم خارج از کشور که به ایران سفر می‌کنند می‌پردازد. هادی خرسندی در این نمایش نقش روشنفکری مسئول و متعهد را در برابر صمد صادق و ساده‌ی روستایی بازی می‌کند.

هادی خرسندی در این نمایش با نگاهی انتقادی به کسانی که خود را اپوزسیون می‌دانند، اما به ایران سفر می‌کنند و در مهمانی‌ها و شب‌نشینی‌ها خوش می‌گذرانند و شاید هم “همسری صیغه‌ای” را با خود به همراه می‌آورند برخورد می‌کند.

صمد در بخشی از دیالگوگ خود با هادی از فریب دادن اهالی روستایش در جنگ‌ رژیم اسد علیه مخالفان که مورد سواستفاده قرار می‌گیرند، می‌گوید. او از کسانی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند یا با دور زدن تحریم‌ها به اشکال گوناگون تجارت می‌کنند، صحبت می‌کند.

صمد در این نمایش از بهار عربی یاد می‌کند و با طنز از این‌که ایرانیان در این بهار شریک نیستند، صحبت می‌کند.

صمد در این نمایش از فرصت‌طلبی‌هایی سخن می‌گوید که درد جامعه و به‌ویژه جامعه روشنفکری است.

9648746310293

74350249091=0,00