نماینده خامنه ای جنایتکار، بصورت افرادی که با ارتجاع همراه نیستند، چنگ بیاندازید و گرنه مرده اید!!!!

جانور وحشی و گوشت خوار خامنه ای در استان البرز به نام محمد مهدی حسینی همدانی با اشاره به فرمان خامنه ای درنده در خصوص نقش و جایگاه مسجد اخوندی گفت: ” ائمه مساجد برای تمام عرصه‌های هفت گانه‌ای که خامنه ای برای آن تعریف کرده ، باید ایده و برنامه به خصوص در سبک زندگی اسلامی، اخلاق و معنویت برنامه داشته باشد.


دایناسور سیرک جمعه کرج گفت: “غربی‌ها و به خصوص آمریکایی‌ها و قبل از آن انگلیسی‌ها نمی‌توانند ایران قدرتمند و قوی را تحمل کنند، زیرا وضعیت ما در منطقه با کشور‌های دیگر فرق دارد. انگلیسی‌ها می‌گفتند نباید در ایران سرمایه گذاری صورت گیرد و اگر روابط ایران و انگلیس در ۵۰ سال اخیر مطالعه را کنید می‌بینیدکه چه به سر ایران آورده اند.”

وی ادامه داد: امروز یکی از ابزار‌های دشمن در جنگ شناختی و تاثیر گذار بر افکار مردم فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رها شده و بی حساب و کتاب است. چاره آن این است که دولت در برداشتن موانع و تولید شبکه‌های اجتماعی داخلی با قوا وارد میدان شود.

دایناسور کرج به جهاد تبیین اشاره کرد و گفت: مرز‌های دوستی و دشمنی با انقلاب و اسلام باید مشخص باشد که بدون مرز بندی همه افراد خوب هستند و در جریانات اتفاق افتاده که نیاز به اعلام موضع هست حقیقت افراد روشن می‌شود. عده‌ای که خود را عضو خانواده انقلاب می‌دانند چرا چنگ به صورت افرادی که با انقلاب همراه نیستند و خزعبلات می‌گویند نمی‌اندازند، نشان دهید زنده‌اید وگرنه مرده و به کنار گذاشته شده اید.”