ننگ تاریخ بشری برپیکر ملل متحد باحضوررئیسی جلاد ۶۷

روزشنبه شورای ملی مقاومت ایران دراطلاعیه ای ازتظاهرات ایرانیان دراعتراض به حضورجلاد ۶۷ دراجلاس مجمع جهانی پناهندگان درژنو خبرداد.

اتحاد انجمن ها برای ایران آزاد ضمن محکوم کردن حضورابراهیم رئیسی جلاد قتل عام ۶۷دراجلاس مجمع جهانی پناهندگان در ژنو، حضوراو را توهین به حقوق بشر، حق مقدس پناهندگی ولکه ننگ برای ملل متحد می داند .

براستی جامعه بشری با همه ارزش های انسانی اش که بشریت معاصربرای رسیدن به آنها دهها میلیون قربانی داده است ، به کدا م سو می رود ؟

روزچهارشنبه ۲۲ آذر۱۴۰۲ (۱۳ دسامبر ۲۰۲۳) تظاهرات عظیمی توسط ایرانیان آزاده و پشتیبانان شورای ملی مقاومت  در محکومیت و اعتراض به حضوررئیسی جلاد ۶۷ درژنو برگزارمی شود که دستگیری ومحاکمه اورانیزخواستارند.

ادامه  اطاعیه شورای ملی مقاومت درلینک زیر:

https://urlc.net/xfMh