ننگ معامله ای شرم آور یا شرف مقاومتی جهانی علیه تروریسم جهانی رژیم ایران 

براستی بمبی را که دیپلمات تروریست اسدالله اسدی در پرواز مسافربری تهران – وین با خود درکیف دستی حمل کرده بود و جان چند صد نفر را به خطر انداخته بود و در ویلپنت پاریس در گردهمایی شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق منفجر نشد ، در روز پنجشنبه با خبر لایحه قرارداد دولت بلژیک به مجلس به منظور تصویب استرداد اسدی به تهران منفجر شد .

با انفجار این خبر نه تنها ایرانیان بلکه آزادی خواهان جهان، سیاستمداران ، شخصیتها و … نیز شوک شدند چرا که با استرداد دیپلمات تروریست بمب بدست و محاکمه شده، رژیم آخوندها به ترورهایش در سراسر دنیا بدون مجازات ، یک تنه می تازد .

رژیم ایران پس از تحویل گرفتن تروریست ها بدون محاکمه (ازجمله در ترور دکتر کاظم رجوی و حسین نقدی و …) آنان را در صدر کارهای مهم کشور منصوب کرد!

مرزبندی های متفاوت با تروریسم جهانی رژیم ایران ، حقیقت یا بهایی برای افزایش نرخ 

پس از سال ها مماشات کشورهای اروپایی با رژیم تروریستی ایران برای اولین بار تروریست دیپلمات رژیم با همکاری کشورهای فرانسه و بلژیک و آلمان و لوگزامبورگ به همراه سه مزدور وزارت اطلاعات دستگیر و محاکمه شدند.

چرا این قانون شکنی بی سابقه در عرف مماشات انجام شد، وچرا پلیس از روز اول دیپلمات را با بمب دستگیر 

نمی کند و بمب گذار را با بمب برای تحقیقات کامل آزاد می گذارد! و پس از هزینه های بسیار برای محاکمه اسدالله اسدی و سه مزدور اطلاعاتی اش ، حالا قصد رهایی آنان را دارند ؟ دفترچه سبز چه شد ؟ 

 سیاستمداران بلژیک خطر تروریستی رژیم را می دانند و همین طور می دانند که رژیم از منابع و کشور ایران  ویرانه ای بیش باقی نگذاشته است و دولت های روس و چین حسابی این گاو را تا می توانسته اند دوشیده اند. پس چرا ننگ چنین طرحی را در معامله با رژیم پوسیده ملایان می دهد؟

دولت بلژیک در حالی این خفت را به تن خریده است که رژیم  ملایان در ایران از پرتگاه ولایت فقیه اش به دره نابودی پرت شده و ازآن به یمن مقاومت مردم ایران فقط لاشه ای پوسیده مانده است که نوازش لاشه متعفن رژیم فقط کثیفی مادام العمر بر دستان و بوی تعفن رژیم و ننگ تاریخی به کشور بلژیک باقی می گذارد.

دولت بلژیک برای افزایش نرخ این معامله شرم آور اقدام به تصویب فوری این لایحه در مجلس وبه همین منظور توپ را در زمین مجلس بلژیک انداخته است . 

در سال گذشته دژخیم حمید نوری در دادگاه بی سابقه ای برای قتل عام علیه بشریت و نسل کشی در کشور سوید محاکمه و ازطرف دادستان درخواست مجازات حبس ابد شده است. البته درادامه این دادگاه مسلمآ محاکمه ابراهیم رئیسی و اژه ای و بسیاری دیگر از سران رژیم و قاتلان فرزندان ایران زمین بخصوص قتل عام ۶۷ نیز در جریان خواهد افتاد.

در اکتبر ۲۰۲۱ دادستانی فدرال سوئیس براساس صدور حکمی اعلام داشت که تحقیقات و رسیدگی مجدد به پرونده ترور دکتر کاظم رجوی گسترش یافته و در چهارچوب جرائم نسل کشی و جنایت علیه بشریت صورت گیرد.

اینکه دولت بلژیک در این معامله شرف دمکراسی کشور بلژیک را به حراج گذاشته است و به چه میزان به رژیم زوار دررفته ایران فروخته است جای سوال دارد. اما آیا دولت بلژیک اندیشیده است که در احتمال تصویب این لایحه توسط مجلس، شریک جرم هر عمل تروریستی و هر جان ازدست رفته ای خواهد بود که در جهان رخ دهد؟ چراکه نه فقط  تروریسم جهانی ولایت فقیه ازاین حماقت بهره مند می شود بلکه هر اندیشه ضد بشری و بیمار در پس یک سلاح برای خونریزی خواهد بود. 

شرف مقاومتی جهانی علیه تروریسم جهانی رژیم ایران

پس از گذشت ۴۳ سال از حاکمیت رژیم جهل وجنایت ، خوابی که تصور می شد بیداری نداشت ، امروز در ایران در مرز بین مردم ومقاومت مردم  با رژیم ضد بشر خمینی ـ خامنه ای (اصلاح طلب و شیخ و شاه و هر تک نفره اپوزیسیون ) به هم نزدیک تر و شفاف ترشده است . 

مرزهایی که درحقیقت پس از ۳۰ خرداد ۶۰ بین حق و باطل با قتل عام فرزندان ایران زمین  ۳ روزه بعد از تظاهرات مسالمت آمیز نیم میلیونی در خیابان های تهران بر مردم محرض شده بود و شرافتمندانه در کنار مقاومت مردم ایران قرارگرفتند .

امروز نیز در خارج از ایران مرزهای بین سیاست مماشات در حامیان تروریسم و سیاست قاطع مبارزان واقعی علیه تروریسم شفاف ترشده است . 

دولت ها یا در کنار تروریسم جهانی ورژیم ایران و قاتلان مردم ایران با ننگ و خفت می ایستند و عرصه را برای نابودی جهان و بشریت باز می کنند! ویا با مردم ایران و مقاومت مردم ایران و برای دمکراسی و حقیقت و عدالت در کنار بشریت  شرافتمندانه در جهان می ایستند و دمکراسی و عدالت و بشریت و شرف دولت ها را به هیچ بهایی به تاراج نمی گذارند .

افسانه اسکویی

۵ یولی ۲۰۲۲