نگرانی عمیق کميسر عالی پناهندگان در مورد امنیت ساکنین ليبرتی

کميسر عالی پناهندگان ملل متحد در بیانه ای که روز ششم مه – 16 اردیبهشت صادر کرد در مورد امنیت ساکنان لیبرتی- اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق ابراز نگرانی کرده است.

این سازملن در این بیانیه که با عنوان با عنوان ”ناامنی مستمر در عراق بر ساکنان ليبرتی تاثير می گذارد“ اعلام کرد:

(از سال 2011، کميساريای عالی پناهندگان ملل متحد همراه با هيأت مساعدت ملل متحد در عراق درگير تلاش برای يافتن فرصتهای انتقال به خارج از عراق برای حدود 3200تن از ساکنان اشرف بوده که اکنون در ليبرتی در نزديکی فرودگاه بين المللی بغداد اقامت دارند.

(نا امنی مستمر در عراق بر ساکنان ليبرتی و کارکنان سازمان ملل که با آنها در منطقه فرودگاه بين المللی بغداد کار می کنند تاثير می گذارد. هر چند از زمان حمله موشکی در 26دسامبر 2013 که موجب کشته شدن چهار تن از ساکنان شد، حمله عمده ديگری نبوده، اما حملات موشکی شبانه در منطقه ابوغريب (12 کيلومتری فرودگاه) بر تهديد مستمر نسبت به سلامتی و امنيت کمپ و کارکنان سازمان ملل تأکيد می کند.

(مهم است يادآوری شود که ساکنان از سه حمله جداگانه موشکی در سال 2013 رنج بردند که هر يک از آنها منجر به جان باختن و مجروح شدن آنها گرديد. علاوه بر اين، يک حمله عليه اشرف در سپتامبر 2013، 52 کشته وهفت ناپديد بر جای گذاشت.

(کميسر عالی پناهندگان ملل متحد به دولت عراق فراخوان می دهد که دست به هر اقدام ممکن بزند تا از سلامت ساکنان مطمئن شود و دولتهای ساير کشورها را فراخوان می خواند که ساکنان را بپذيرند و راه حلهای طولانی مدت ارائه دهند. کميساريا همچنين در مورد سرنوشت هفت تن ساکنان ناپديد شده اشرف کماکان قوياً نگران باقی می ماند.

(علاوه بر اين کميسر عالی تأکيد می کند که ساکنان کمپ سزاوار حفاظت در برابر اخراج يا بازگشت اجباری به هر مکانی هستند که جان يا آزادی آنها را تهديد می کند. يادداشت تفاهم بين دولت عراق و ملل متحد به وضوح برخورداری ساکنان را از (حفاظتهای) اصل نان رفولمان به رسميت می شناسد.

(در چارچوب يادداشت تفاهم، دولت عراق همچنين متعهد به تضمين اين است که با ساکنان ليبرتی بر طبق استانداردهای حقوق انسان دوستانه و حقوق بشر رفتار شود. در اين خصوص، کميساريای عالی ملل متحد يادآوری می کند که ساکنان هر گاه نياز باشد، بايد بتوانند به مراقبتهای پزشکی تخصصی دسترسی داشته باشند.