هدیه مردم عراق به تروریست، قاانی: ایران اخراج اخراج، عراق ازاد ازاد

عکس از العالم رژیم

خشم رژیم از اعتراضات مردم عراق بخصوص جوانان این کشور که تصمیم گرفته اند، دم و دنبالچه های رژیم را از سر مردم عراق و کشور شان قطع کنند.

در تظاهرات دیروز مردم عراق بعد از سفر سرکرده تروریست سپاه قدس به این کشور، مطبوعات رژیم افسار پاره کرده اند و میگویند که قوانین عراق را تظاهرکنندگان زیر پا گذاشته اند!!!! حتما منظورشان این است که حشدالشعبی برود و با انها برخورد کند و قوانین را به اجرا دربیاورد!!!!

مقتدا صدر در یک سخنرانی خواهان خلع سلاح تمامی گروههای مسلح در عراق و بخصوص حشد الشعبی شده است. اینجاست که رژیم دیگر طاقت نیاورده است و عکس نوری المالکی جلاد و فاسد. عراق را با اسلحه منتشر کرده است و مدعی است که حشد الشعبی با داعش در عراق هر روز مبارزه میکند و استان دیالی را پاکسازی کرده است!!!!!

سوزش رژیم از نقض قوانین عراق به اینجا رسیده است که بعنوان قیم مردم عراق میگوید: ما متعجب هستیم که چرا مقامات. امنیتی عراق هیچ کاری نکردند و جلوی حرکت انها را نگرفتند.!!!! بعد هم بیشتر از این متعجب شده ایم که چرا اخبار ان سریع در همه خبرگزاریهای کشور های عربی و غربی منتشر شده است. !!!!

بله در مراحل حساس اخراج رژیم ایران از عراق بسر میبریم بخصوص که خود رژيم هم فهمیده است که در ایام محرم برای نشان دادن قدرت پوشالی اش در این کشور توسط مزدرانش دستش خالی شده است و کیسه گشادی که برای ارسال مزدورانش به عراق دوخته بود که بتوانند عملیاتهای تروریستی را انجام بدهم لو رفته است و رقیب پیش دستی کرده است.