هلاکت۳۰ نیروی حزب الله در جنگ علیه مردم سوریه

منابعی از اپوزیسیون سوریه به شبکه ”العربیه” از وارد آمدن خسارت های سنگین به نیروهای حزب الله که در سوریه در حال جنگ هستند، خبر داده اند.
به گفته این منابع، اجساد ۳۰ تن از نیروهای حزب الله از جمله ابو عجیب فرمانده گردان القدس و حمزه غملوش، دوشنبه  به لبنان رسید.
پیشتر شیخ صبحی الطفیلی دبیرکل سابق حزب الله در سخنانی رسانه ای گفته بود که ۱۳۸ تن از نیروهای حزب الله، در جنگ داخلی سوریه کشته شده اند.
او تصریح کرده است که مشارکت نیروهای حزب الله در دفاع از دولت سوریه در مقابل مخالفان، با دستور مستقیم رژیم ایران صورت گفته است.
او از حزب الله خواسته است نیروهای خود را از سوریه خارج کند. به گفته طفیلی، حزب الله ”برای دفاع از حرم حضرت زینب نمی جنگند بلکه از نظام بشار اسد دفاع می کند.”
او ادامه داده است: ”از آن ها می خواهم از سوریه و از فتنه باز گردند. کمک به ظالم و کشتن مسلمانان در سوریه شرعا حرام است.”
از سوی دیگر، شیخ احمد الاسیر از روحانیون سلفی لبنان، در مصاحبه با شبکه ”العربیه” از تشکیل گردان هایی برای ”مقاومت در سوریه و کمک به مسلمانان سنی تحت ستم” در آن کشور، خبر داد.