همتی، علت گرانی: رکورد چاپ اسکناس،۱۴۲هزار میلیارد تومان در دولت رئیسی

رئیس سابق بانک مرکزی‌ علت گرانی را رکورد چاپ اسکناس در دولت رئیسی جلاد میداند.

همتی با انتشار فیلم در توئیتی نوشت: سال۱۴۰۰چاپ پول در دولت سیزدهم ۱۴۲ هزار میلیارد تومان شد(علیرغم ادعای تسویه تنخواه دولت) ‌و شایسته کسب عنوان فوق سلطان چاپ پول گردید.

وی گفت: ” مشکلات دولت را کاملاً درک میکنم، ‌فقط خواستم حامیان و امپراطوری رسانه ای دولت هم بدانند تا انشاءالله به ریشه های واقعی مشکلات بپردازند.»

همتی در این ویدیو گفت: همانطور که قبلا پیش بینی کرده بودم و هشدار داده بودم متاسفانه دولت سیزدهم رکورد تاریخی چاپ پول را شکست. بنده به مشکلات دولت واقف هستم و می‌دانم مشکلات بزرگی دارد. فقط این مطالب را عرض کردم از آن جهت که حامیان جناب رئیسی و امپراطوری رسانه‌ای ایشان دست از فرافکنی بردارند و به جای این حرف‌ها ریشه مشکلات را بررسی و شناسایی کنند و بدانند پشت پرده گرانی‌ها همین عوامل است. اعتماد انلاین