همسر جلالی در تلویزیون سوئد: رژیم ایران از احمدرضا خواسته بود که با انها همکاری کند که او نپذیرفته بود

در اخبار ساعت ۸و نیم کانال ۱ تلویزیون سوئد، امروز ۱۳ماه مای ۲۰۲۲، همسر احمدرضا جلالی، محققی که رژیم مدعی است وی جاسوسی اسرايیل بوده است و اکنون به اعدام محکوم شده است و در اخر اردیبهشت این حکم اجرا خواهد شد، مصاحبه ای صورت گرفت که در ان از عفو بین المللی هم نماینده ای بود.

در پاسخ به سوال مجری از اینکه ایا همسر وی جاسوس اسرائیل است؟ ویدا مهران توضیح داد که وی یک محقق معمولی است و با دانشگاههای ایران در تبریز و شیراز و تهران همکاری داشت و همیشه برای کنفرانسها به انجا دعوت میشد وی بارها به ایران سفر کرده بود و مشکلی نداشت.

وی ادامه داد که قبل از اخرین بار و دستگیری وی، رژیم از وی خواسته بود که احمدرضا با انها همکاری اطلاعاتی در زمینه تحقیق و سازمانهای تروریستی داشته باشد که وی نپذیرفته بود و در دفعه بعد که برای یک کنفرانس به ایران مسافرت کرد، دستگیر و روانه زندان شد.

ویدا مهران تاکید کرد که وی مورد شکنجه فیزیکی و روانی مستمر قرار دارد. وی در پاسخ به اینکه چرا پس دوباره بعد از رد درخواست نیروهای امنیتی رژیم به ایران سفر کرد گفت: او یک محقق ساده بود و واقعا بیگناه است. در اخرین بار هم بعد از دو ماه بیخبری متوجه شدیم که دستگیر شده است. (رژیم را خوب نشناخته بود‎)

در این مصاحبه وی گفت که شش سال پیش با وزیر امور خارجه سوئد در این زمینه صحبت کرده است و حالا سوالش از خانم وزیر این است که در این شش سال چه کار کرده است و چه اقدامی انجام داده است. حالا که همسر من در معرض اعدام. است؟

نماینده عفو بین. الملل نیز در پاسخ به سوال مجری که ایا شما اطلاعی در زمینه اقدامهای سوئد و یا عفو بین الملل دارید؟ گفت که ما چندین بار از وزارت خارجه سوئد سوال کرده ایم و انها میگوید اقدام کرده اند اما پاسخ نمیدهند که نتیجه چه شده است؟ اما به نظر میرسد که ارتباطی بین حکم اعدام جلالی و دادگاه (دژخیم) حمید نوری باشد.

در رابطه با ارتباط حکم اعدام احمد جلالی با حکم دژخیم حمید نوری در سوئد، مجری گفت که در تماس با سفارت رژیم، انها این ارتباط را را کلا نفی کرده اند و میگویند هیچ ارتباطی بین اینها وجود ندارد. جلالی یک جاسوس اسرائیل است و باید اعدام بشود.!!!!

باید یاداوری کنم که همسر دلیر وی در ماه گذشته در فضای مجازی و رادیوهای معتبر منجمله صدای امریکا اعلام کرد که هرگز حاضر نیست که همسر بیگناه وی با جنایتکار و دژخیمی که انسانهای زیادی را به پای اعدام برده است، معاوضه شود و او خواهان این کار نیست اگر چه که بسیار به همسرش علاقمند است.

نکته جالب در این مصاحبه هم تاکید عفو بین الملل که دژخیم حمید نوری یک جنایتکار است که تعداد زیادی از زندانیان ایران را به پای اعدام برده است

در مجموع این مصاحبه بسیار روشنگری بود و ادعاهای رژیم مبنی بر اینکه وی جاسوس اسرائیل است را کاملا بی اساس و پوج خواند و نشان داد که رژیم اخوندی برای انجام هر جنایتی در مورد هر نفر ، دلایلش را خواهد ساخت.