مجتبی فتحی: همنوازی هماهنگ وزارت اطلاعات و انجمن نجاتش در داخل و خارج از کشور

MFدر دل پر درد تاریخ مبارزات خلق ها برای احقاق حقوق حقه و آزادیشان – بویژه در صد سال اخیر- مزدوران، خود فروختگان و خائنین کم نبوده اند که در کری هماهنگ با دستگاههای اطلاعاتی دشمن بر علیه مبارزین کشور خود به صورت آشکار یا پنهان – درهماهنگی کامل با دشمن – جبهه گیری کرده اند. بخشی از این خائنین و خود فروختگاه حتی تا جایی پیش رفته اند که برای نجات جان کثیف خود و رسیدن به موقعیتهای بهتر در همکاری با دشمن و سیستمهای اطلاعاتی اش، مرز قتل عام رفقای پیشین خود را نیز رد کرده اند.

نمودهای یاد شده در شرایط مختلف تاریخی یک صد سال گذشته به کرّات اتفاق افتاده است. ازمبارزات ضد تزارها گرفته تا پیروزی انقلاب کبیر روسیه به رهبری لنین و تا اتحاد جریانهای متفاوت چپ در اسپانیا و جنبش مبارزاتی شان بر علیه دیکتاتوری فرانکو و تا جنبش مبارزات ضد فاشیسم موسیلینی در ایتالیا ویا مبارزه جنبشهای پارتیزانی ضد نازیسم در سراسر اروپا و حتی مبارزات مردم الجزایر برای استقلال کشورشان و یا مبارزات جنبش آزادیبخش فلسطین را می توان به عنوان شاخصهای مطرح مبارزات صد سال اخیر – که خیانت از سوی خائنین و خودفروختگان در خدمت دشمن را تجربه کرده اند – را از این میان نام برد.

در طول این مبارزات نیز همواره دشمن خلق ها و دستگاههای اطلاعاتیشان در پی این بوده اند که آنچنان سر مخالفین و نیروهای سرنگونی طلب خود را بر سنگ تفرقه بکوبند که دیگر آنها نتوانند بلند شوند. آنها همواره در پی آن بوده اند که در افکار عمومی گرگی از مبارزین درست کنند تا حکم چوپانی خودشان را توجیه کنند.

از این میان جنبش انقلابی مردم ایران و بویژه جنبش مجاهدین خلق نیز از این قائده مستثنی نبوده است. بویژه آنکه در طول ۳۴ سال گذشته، طرف حساب مبارزه این جنبش – که نظام پلید جمهوری اسلامی بوده است – از هیچ پرنسپی برخوردار نبوده و نیست. این هیولای خون آشام و ضد ایران و ایرانی با نام “اسلام” از هیچ جنایتی شرم ندارد.
از تیربارن زنان باردار گرفته تا تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام و تا تجاوز به پیکرهای بی جان دختران و زنان مجاهدین و مبارزین و تا آنکه جان و مال و زن و بچه مجاهدین و مخالفین خود را بر اوباش حافظ منافعش حلال کند.

 نظام پلید جمهوری اسلامی با بهره گیری از منافع ملی مردم ایران و در آمدهای نجومی از منابع طبیعی این کشور – که تنها فروش نفتش طی ۸ سال گذشته بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار شده است – و با تارج منابع ملی و منافع مردم ایران، سیستم های اطلاعاتی کشورهای دیگر- بویژه کشورهای غربی را – در راستای منافع ضد ملی خود بر علیه «بطور مشخص» جنبش مجاهدین خلق بکار گرفته است. با استفاده از همین امکانات مالی مزدوران، خود فروختگان و خائنین قدیمی و یا جدید خود را نیز فعالتر از گذشته کرده است. این شرایط بطور مشخص پس از بمباران قرارگاه اشرف، خلع سلاح مجاهدین و حمله به مقر شورای ملی مقاومت در پاریس در سال ۲۰۰۳، شتاب و اوج جدیدی گرفته است.

دیدن فیلم افشاگرانه مجاهدین خلق که ۲۷ دقیقه میباشد – و اخیرا منتشر شده است – براحتی میتواند پرده از چهره خود فروختگان و خائنین به مبارزات آزادیبخش مردم ایران برداشته و تمامی نکاتی که در بالا در مورد جنبشهای دیگر توضیح داده شد را به عیان – در مورد جنبش مجاهدین خلق – در جلوی چشمان انسان به نمایش بگذارد. [۱]

“انجمن نجات” که یکی از نهادهای وزارت کثیف اطلاعات جمهوری اسلامی میباشد، هدفش این بوده و هست تا با بکارگیری تعداد بسیار محدودی از خانواده های اعضاء مجاهدین – این مبارزین قهرمان راه آزادی ایران زمین – تلاش کند تا با سوء استفاده از روابط عاطفی خانوادگی موجب بریدن اعضاء مجاهدین از ادامه مبارزات سرنگونی طلبانه شود.

“انجمن نجات” از میان این بریدگان از مبارزه – با تهدید و تطمیع – برای خود در جبهه های مختلف بر علیه مجاهدین مزدور پرورش میدهد.  به عبارتی بهتر کار انجمن نجات (وزارت کثیف اطلاعات)  تثبیت هر چه بیشتر ادامه بقاء نظام پلید جمهوری اسلامی و ادامه خفقان، سرکوب و اعدام بیشتر برای مردم ایران و ویرانی بیشتر ایران است.

 ”انجمن نجات” در داخل و خارج از کشور نمایندگی دارد. نمایندگان انجمن نجات در خارج از کشور- که ماموران کثیف وزارت اطلاعات میباشند – تحت نامهای “نیروهای مستقل”، “منتقدین عملکردهای مجاهدین”، “زندانی سیاسی سابق و خاطرات زندان نویس”، “سخنگوی کمپین انتقال سریع ساکنان لیبرتی به کشورثالت” و…….فعالیت میکنند، که در نهایت آبشخور و خط دهنده همه این جماعت، گشتاپوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. هدف این جماعت ایجاد شیطان سازی در افکار عمومی بر علیه مجاهدین، جمع آوری اطلاعات از مجاهدین و تلاش برای براندن پشت جبهه مجاهدین که هواداران این سازمان هستند، می باشد.

این جماعت در هماهنگی کامل میان وزارت کثیف اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمانهای اطلاعاتی غرب بر علیه مجاهدین کار کرده و به همین دلیل براحتی میتوانند از بلندگوهای استعماری مثل بی بی سی، رادیو فردا، رادیو آمریکا و….. و نیز از امکانات غرب بهره گرفته و از آنها در راستای اهریمن سازی از مجاهدین خطوطی مشترک را با زبانهای متفاومت و چهرهای مختلف به پیش میبرند.

چند روز پیش یکی از همین قماش تعریف شده و ماموران وزارت کثیف اطلاعات که در بالا ذکر شد، با استفاده از بلندگوی رادیو تلویزیون بد نام بی بی سی و در قالب ” نجات جان مجاهدین مستقر در لیبرتی” به شکوه و شیون پرداخت.

این مامور بد نام که خود را “صدای اکثریت خانواده های مجاهدینی که در کمپ لیبرتی حضور دارند” معرفی میکرد و پس از چهارمین حمله موشکی به کمپ لیبرتی فرصت را مناسب دانسته و بدنبال اطلاعات و شیطان سازی از مجاهدین حاضر شده بود، دو نکته مشخص را دنبال میکرد.

۱- کسب اطلاعات از وضعیت مجاهدین در لیبرتی و بویژه زخمی ها تا وزارت اطلاعات بداند که میزان ضربه ای به مجاهدین زده است به چه میزان بوده است تا تروریستهای رژیم  بتواند برای حملات موشکی بعدی برنامه ریزی بهتر کرده و خون پاک مجاهدین بیشتری را به زمین بریزند.

۲- این خائن خود فروخته با طرح اینکه “خانواده های مجاهدین میخواهند شرایط مجاهدین از وضعیت سیاسی خارج شده و به شرایط حقوق بشری و انسانی تبدیل شود” دقیقا خط فروپاشی تشکیلات مجاهدین را دنبال میکرد. خطی که استعمار و ارتجاع -بطور مشخص از پس از خلع سلاح مجاهدین – به طور مستمر و با تاکتیکهای مختلف پیگیری کرده است.

افکار عمومی هیچ وقت فراموش نمیکند که وزارت کثیف اطلاعات جمهوری اسلامی با نصب ۳۰۰ بلندگو در اطراف اشرف – در سالهای پیش از خروج مجاهدین از اشرف – که به شکل شبانه روزی با صدای بلند مجاهدین را تهدید به قتل و حملات نظامی میکردند را انجمن نجات وزارت اطلاعات به نام “خانواده های مجاهدین” هدایت میکرد.

به خاطر دارم که مجاهدین در تظاهراتی که برعلیه افرادی که به نام خانواده مجاهدین – و تحت سازماندهی وزارت اطلاعات و انجن نجاتش- در آن روزگار در جلوی درب اصلی اشرف جمع شده بودند، تظاهراتی براه انداخته و ساعتها مکررا خطاب به آنان این شعار را میدادند: ننگ ما، ننگ ما – فامیل الدنگ ما

بی تردید آنچه حقانیت و اصالت دارد مبارزه عادلانه و سرنگونی طلبانه مجاهدین و مقاومت ایران برای احقاق آزادی و دموکراسی در ایران زمین است. مبارزین مجاهد خلق  استورهای بی بدیل تاریخ معاصر هستند و بی تردید از این پیچ پر خطر تاریخی عبور خواهند کرد. بویژه آنکه بالا رفتن حجمه قتل عامها و موشکباران اشرف و لیبرتی ازیک سوی و از سوی دیگر شیطان سازی های سیاسی در افکار عمومی از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و مزدورانش در خارجه برعلیه مجاهدین و رهبری پاکبازشان، بشدت بالا گرفته است و این خود گویای تزلزل و وحشت این حاکمیت از سرنگونی محتوم نظام اهریمنی خود بدست موسسان چهارم ارتش آزادیبخش ملی ایران در سراسر میهن میباشد.

مجتبی فتحی

۱۵ دی ۱۳۹۲، ۵ ژانویه ۲۰۱۴

ازهمکاری یک خائن خود فروخته برای قتل عام مجاهدین در اشرف

 [۱] لینک فیلم مستند تکاندهنده ای

http://www.youtube.com/watch?v=46HI6y-IsT4