همه چیز درباره سند وقفی دماوند

این گزارش که توسط رژیم منتشر شده است دیدنی است.

گزارش اختصاصی عصر ایران 

همه چیز از یک لجبازی عجیب شروع شد. جای وقف‌نامه لو رفت و یک نفر آن را به دست اوقاف رساند. از آن به بعد دردسرها هم آغاز شد تا امروز که اوقاف بخشی از دماوند را به نام خود سند زد.