همکاری اذربایجان و اسرائیل، ساختن “دهکده دیجیتالی” در ۷کیلومتری مرز ایران

جمهوری آذربایجان در توسعه کشاورزی خود اسرائیل را شریک اصلی می‌داند. وزیر کشاورزی اسرائیل در سفر اخیر خود به آذربایجان از یک دهکده دیجیتال در نزدیکی مرز ایران دیدار کرد که شرکت‌های اسرائیلی ساخت آن را به عهده دارند.
یک “دهکده دیجیتال” در شهری در آذربایجان با استفاده از فناوری اسرائیل در دست احداث است. این پروژه بین دریای خزر و قفقاز در منطقه زنگلان قره‌باغ اجرا می‌شود که تا سال ۲۰۲۰ ارتش ارمنستان در آنجا مستقر بود.

این دهکده دیجیتال از مرز ایران هم زیاد دور نیست.عودد فورر، وزیر کشاورزی اسرائیل  در جریان دیدار خود از جمهوری آذربایجان از “دهکده دیجیتال” زنگلان هم بازدید کرد. فورر اولین عضو دولت اسرائیل است که پس از جنگ قر‌ه‌باغ از منطقه بازدید می‌کند. شرکت‌های اسرائیلی در پروژه زنگلان مشغول به کار هستند.

الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان از اسرائیل خواسته است برای اجرای این پروژه و مشارکت در توسعه کشاورزی کشورش همکاری کند. این همکاری بر مبنای روابط نزدیک و استراتژیک دو کشور صورت می‌گیرد.
دهکده دیجیتال تنها هفت کیلومتر با مرز ایران فاصله دارد. فورر، وزیر کشاورزی اسرائیل عالیترین سیاست‌مدار اسرائیلی است که پس از انقلاب ۵۷ تا این حد به مرز ایران نزدیک شده است.
به نوشته یدیعوت آخارنوت مقامات ایرانی در ارتباط با تاسیس دهکده دیجیتالی سوءظن دارند و گمان می‌برند که این پروژه در خدمت اهداف جاسوسی اسرائیل است. بنابراین ایران به دولت آذربایجان در ارتباط با این پروژه اعتراض کرده‌ است.ایران خواستار قطع همکاری آذربایجان با  اسرائیل است، این در حالی است که در ماه‌های اخیر مناسبات میان ارمنستان و ترکیه نیز با اسرائیل رو به بهبود و گسترش است و پیوسته همسایگان بیشتری از ایران به عادی‌سازی مناسبات خود با اسرائیل روی می‌آورند. بهار نیوز