هند خرید نفت از ایران را ۲۷% کاهش میدهد

رسانهای هند گزارش میدهند که با توجه به موانع فزاینده انتقال نفت از ایران به سبب تشدید تحریم های آمریکا و اروپا، حجم واردات نفت از ایران ۲۷ درصد کاهش خواهد داد.

حجم واردات هند از ایران در سال مالی گذشته بیش از ۱۸ میلیون تن بوده است، و از پایان ماه مارس تنها ۱۳ میلیون تن نفت خام از ایران وارد میکند.

هند برای خرید نفت ایران از سویی با مشکل انتقال ارز(دلار و یورو) مواجه است که به سبب تحریم بانک ها ایجاد شده، و از سوی دیگر شرکت های بیمه هم به سبب تحریم ها، حاضر نیستند پالایشگاه های نفت هند را برای تصفیه نفت وارداتی از ایران بیمه کنند.

کاهش خرید نفت خام ایران توسط هند، ایران را به هفتمین تأمین کننده نفت مورد نیاز آن کشور بدل کرده است. این درحالی است که تا سال مالی گذشته، ایران سومین صادرکننده نفت خام به هند بود.