هوشنگ اسدیان – شرمتان باد

holnakبا قتل عام مجاهدین خلق ایران، اشرف قهرمان، قهرمان تر شد و شعله های آزادیخواهانه اش سر به فلک کشید.

در راستای سیاستهای جنایتکارانه رژیم جلاد جمهوری اسلامی به سرکردگی خامنه ای پلید و نوچه حلقه به گوشش نوری المالکی کثیف، امپریالیسم آمریکا قرار دارد. علیرغم تعهدی که مستقیما نیروهای آمریکایی به تک تک دلاوران اشرفی داده بود که ازجان آنها حفاظت به عمل آورد، ملاحظه کردیم که آنها را خلع سلاح نمود و در اختیارنوچه خامنه ای یعنی نوری المالکی دژخیم قرار داد.

تا اینجای کار یعنی همکاری مستقیم امپریالیسم آمریکا با رژیم عفونت بار آخوندی که نتیجه اش پنج بار حمله جنایتکارانه به اشرف و لیبرتی و کشتار دسته جمعی صدها تن و مجروح شدن هزاران رزم آور ازاین شیر زنان و کوه مردان راه رهایی وآزادی خلقهای در زنجیر ایران بوده است.

قصد و مرض این مثلث شوم و نکبت یعنی خامنه ای، مالکی و امریکا این است که این سنبل مقاومت و آزادی یعنی اشرف را از بین ببرند، ولی کور خوانده اند. شعله های جان بخش و روح افزای آزادیخواهانه، عدالت جویانه و انسانی آنها دیری است که بر تن بیشماران دیگری نشسته است و ثمر خواهد داد.

کشورهای امپریالیستی و مرتجعین منتطقه ای به نیک می دانند که اگر انقلاب دمکراتیک درایران پیروز شود، با توجه به خصلت بالنده آن به سرعت در اقصی نقاط خاورمیانه که آبستن تحوالات انقلابی دمکراتیک است، تاثیر مثبت خواهد گذاشت و به رشد دمکراسی و توسعه سیاسی اقتصادی دامن خواهد زد، که وقوع این مهم اصلا به مزاج هیچ کدام از این بی شرم ها سازگار نیست.

امپریالیستها در این منطقه که شعله های نفت و گاز فوران میکند و بازار بسیار وسیعی هم برای فروش کالاهای تولید شده و انبوه شان می باشد، برنامه ریزی دقیق میکنند و از این زاویه سر نیروهای انقلابی ودمکراتیک و سوسیالیستی را زیر آب کرده و یا آنها را تا حد توان محدود می کنند. بنابراین مسلم است، سیاست اپوزیسیون سازی را پیشه کنند و ازوحوشی امثال خمینی،خامنه ای، مالکی و…… که حافظ منافعشان هستند، حمایت کنند.

در این راستا هم تمام ابزارهای نظامی، سیاسی و تبلیغی خود را به کار می گیرند تا اذهان عمومی را ابتدا مخدوش وبعد آماده و پذیرای توطئه های خود کنند. از این زاویه حتی از نیروهای مزدور وخائن و به اصطلاح فعال سیاسی هم استفاده بهینه می کنند و در راستای سیاستهای خود اما به نوعی دیگربه کار می گیرند.

بنابراین حمله به اشرف بلند قامت در چار چوب همین توطئه ها و طرح های امپریالیستی ارتجاعی است، که باید با تمام توان این توطئه ها را افشاء کرد و با تمام قدرت از آرمان اشرفیان که همان آزادی ، عدالت، برابری و جدایی دین از دولت و بر کاکل آن سرنگونی تام و تمام این رژیم پلید آخوندی دینی است، دفاع وحمایت کرد.

باری در پیشگاه به خون خفتگان حمله پنجم به اشرف که تا به حال 52 تن گزارش شده است سر تعظیم فرود آورده و به تمام مجروحین وپلنگان اشرف و لیبرتی دورد میفرستیم.

سرنگون باد رژیم منفور جمهوری اسلامی ایران به سرکردگی ولی وقیح پلید و حامیان داخلی و خارجی اش، زنده باد انقلاب دمکراتیک خلقهای ایران.

دوم سپتامبر 2013 مطابق با دوشنبه 11 شهریور 1392

 

هوشنگ اسدیان

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: